Borlänge kommuns logotyp

Trubaduren

Välkommen till förskolan Trubaduren!

Förskolan Trubaduren har fyra avdelningar och ligger på Bullermyren, i anslutning till sportfältets grönområde och Tallmoskogen.

Förskolan har en stor, härlig, inhägnad gård. Gården inbjuder till en varierad utelek för både stora och små barn. Äventyrslandet ligger i anslutning till gården, som liksom Tallmoskogen inbjuder till många pedagogiska äventyr.

På Trubaduren lagar förskolans egen kokerska god och näringsrik mat i förskolans kök. Många av produkterna är ekologiska.

Verksamhet

Vi på Trubadurens förskola arbetar för att barnen under sina förskoleår ska få uppleva, upptäcka och experimentera för att lära. Kunskapen leks in under lustfyllda former. Vi erbjuder barnen en trygg miljö med engagerade pedagoger som ser varje barns behov och intressen.

Pedagogerna ser varje barns utveckling och lärande med hjälp av pedagogisk dokumentation. Genom reflektioner tillsammans med pedagogerna får barnen syn på sitt eget lärande. Pedagogerna och barnen arbetar tillsammans över avdelningarna med olika teman och i olika grupperingar.

Förskolans pedagoger lägger också stor vikt vid att ge barnen naturupplevelser och naturen inbjuder till att lära matematik, språk, teknik, motorik och samspel. Värdegrunden är en annan viktig del i vardagsarbetet och genomsyrar hela verksamheten.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet!

Rektor

Caroline Vedberg

caroline.vedberg@borlange.se

0243-736 88

Besöksadress: Musikanten 21

Trumpeten: 0243-662 48

Trumman: 0243-747 89

Triangeln: 0243-747 99

Tamburinen: 0243-742 94