Borlänge kommuns logotyp

Trubaduren

Välkommen till förskolan Trubaduren!

Förskolan Trubaduren har fyra avdelningar och ligger på Bullermyren, i anslutning till sportfältets grönområde och Tallmoskogen.

Förskolan har en stor, härlig, inhägnad gård. Gården inbjuder till en varierad utelek för både stora och små barn. Äventyrslandet ligger i anslutning till gården, som liksom Tallmoskogen inbjuder till många pedagogiska äventyr.

Verksamhet

Vi på Trubadurens förskola arbetar för att varje barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga tillsammans med oss pedagoger. Vi strävar efter att skapa en verksamhet som är trygg, rolig och lärorik och att varje barn tillsammans med pedagogerna får utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. Detta sker under lustfyllda former med leken som grund. Vi erbjuder barnen en trygg miljö med engagerade pedagoger som ser varje barns behov och intressen.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att uppfatta barnens olika lärprocesser, med dokumentationen som grund utmanar vi barnen att nå nästa steg i sin utveckling. Vår utbildning och undervisning utgår från förskolans läroplan i kombination med barnens intressen och behov. Pedagogerna och barnen arbetar tillsammans över avdelningarna med olika teman och i olika grupperingar.

Förskolans pedagoger lägger också stor vikt vid att ge barnen naturupplevelser och naturen inbjuder till att lära matematik, språk, teknik, motorik och samspel. Värdegrunden är en annan viktig del i vardagsarbetet och genomsyrar hela verksamheten.

Tillsammans med Bullergårdens förskola bildar vi Bullermyrens förskolor och ett av våra stora fokusområden handlar om ett språkutvecklande arbetssätt. Vi arbetar för att stärka barns språkliga medvetenhet och ge alla barn rätt till kommunikation. Vi arbetar därför språkutvecklande i alla situationer, alla dagar. Vi arbetar gemensamt med detta och ökar vår kompetens inom området genom gemensam fortbildning, nätverk och arbetsplatsträffar.

Förskolorna samarbetar under jul- och sommarlov, då är även Tjärna förskola tillsammans med oss.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet!

Rektor

Malin Hayde Birath

malin.birath1@borlange.se

0243-64714

Biträdande rektor

Emma Jackalin

emma.jackalin@borlange.se

0243-64213

Besöksadress: Musikanten 21

Trumpeten: 0243-662 48

Trumman: 0243-747 89

Triangeln: 0243-747 99

Tamburinen: 0243-742 94