Borlänge kommuns logotyp

Tunet

Välkommen till Tunets förskola!

Tunets förskola ligger i Romme och har sammanlagt fyra avdelningar, fördelade i två byggnader.

Avdelningarna Granen och Tallen finns i en byggnad på Lägergatan och där går barn som är mellan 1 och 3 år gamla. Avdelningarna Lönnen och Aspen finns i en modul på Paradgatan i anslutning till skolan. Där går barn som är mellan 3 och 5 år. Förskolan är en av tre förskolor som tillhör Tunetenheten, vilken också omfattar Färjegårdens förskola och Kyrkbackens förskola.

Tunets förskola ligger i ett naturskönt bostadsområde med både villor och hyreshus. Förskolan har en fin gård med lekredskap, skogsdunge och en pulkabacke som ger stora möjligheter till lek.  I närmiljön finns dessutom skogen, bandyplanen, friidrottsplanen, idrottshallen och lekparker. Verksamheten använder ofta skogen för att utforska årstidernas växlingar. Där bedrivs också Mulleverksamhet för de äldsta barnen.

Verksamhet

På Tunets förskolan har vi som mål är att förskoletiden ska vara rolig, lärorik och trygg för barn och föräldrar. Vid planering utgår vi från barnens intressen och behov. Leken har stor betydelse för barns utveckling och lärande. Pedagogerna är närvarande i barnens lek och ger mycket tid och möjlighet till lek både inom- och utomhus.

På Tunets förskola arbetar vi utifrån Den goda förskolan, ett material som utgår från förskolans läroplan och är utarbetat för att säkerställa kvalitén i verksamheten. Vi arbetar också med 7-20 Minior, som är ett material som stärker barnets självbild och sociala kompetens. Läsnyckeln är ett annat bra material som ger barnen möjlighet att lära sig läsa på ett lustfyllt sätt. Genom NTA ger vi dessutom barnen möjlighet att väcka sin nyfikenhet inom natur och teknik.

Pedagogisk dokumentation är ett sätt att synliggöra barnens lärprocesser. Vi använder fotografier och filmer tillsammans med barnen för att reflektera över deras lärande. All dokumentation över barnens utveckling och händelser i förskolan sparas i en pärm som följer barnen under hela förskoletiden.

Är du intresserad av att se mer av vår förskola och verksamhet är du välkommen på besök. Ring innan så att någon kan ta emot dig och visa dig runt.

Rektor

Jessica Larsson

jessica.larsson@borlange.se

0243-741 14

Besöksadress: Lägergatan 5

Granen: 0243-660 23

Tallen: 0243-660 22

Besöksadress: Paradgatan 10

Aspen/Lönnen: 0243-666 53