Borlänge kommuns logotyp

Frågor om avgifter och fakturering

Här får du svar på de vanligaste frågorna om avgifter och fakturering.

Ny sambo är inte barnets vårdnadshavare. Måste jag lämna in även hans/hennes inkomstuppgift?

Ja, i ett hushåll ligger bådas inkomst till grund oavsett om man är vårdnadshavare/förälder eller ej.

Måste jag betala för platsen även när barnet är ledigt?

Ja, man betalar en avgift för att man har tillgång till plats. Kommunen har samma kostnad för platsen även om barnet är sjukt eller ledigt vilket betyder att ni har samma avgift även under perioder som barnet inte varit i förskolan.

Vi bor på olika adresser. Hur fungerar faktureringen då?

Om barnet bor hos båda föräldrarna och båda nyttjar platsen ska respektive hushålls inkomst redovisas och ligga till grund för avgift.

Jag har förändrad inkomst. Måste jag anmäla min nya inkomst till Borlänge kommun?

Ja, eftersom avgiften baseras på hushållets inkomst och antal placerade barn så måste Borlänge kommun ha aktuella inkomstuppgifter. Om det upptäcks att felaktiga uppgifter lämnats in kan du bli återbetalningsskyldig.