Borlänge kommuns logotyp

Frågor om närvarotider

Vanliga frågor och svar om närvarotider i förskolan.

Som grund för barnets närvarotider gäller arbetstid/studietid samt restid.

När någon av föräldrarna är ledig/inte arbetar eller studerar ska även barnet vara ledigt från förskolan.

Barn till arbetssökande eller föräldralediga har rätt till verksamhet under 20 timmar i veckan.

Grundregeln är att barnet har rätt till verksamhet under din arbetstid plus restid.

Barn vars vårdnadshavare har oregelbunden arbetstid med ledighet minst tre vardagar i följd under en vecka, har möjlighet till utökad vistelsetid utifrån barnets behov i samråd med rektor.

Du kan anmäla barnets schema både via appen Edlevo (tidigare Tieto education) och blankett.

Blankett hittar du via länk under rubrikerna Barn och Utbildning / Förskola och pedagogiskomsorg Länk till annan webbplats.:

På följande länk finns en guide för användning av appen Edlevo:

https://www.borlange.se/barn-och-utbildning/forskola-och-pedagogisk-omsorg/edlevo-app-for-vardnadshavare