Borlänge kommuns logotyp

Frågor om närvarotider

Här får du svar på de vanligaste frågorna om närvarotider i förskolan.

Vilka närvarotider gäller?

Som grund för barnets närvarotider gäller arbetstid/studietid samt restid. När någon av föräldrarna är ledig/inte arbetar eller studerar ska även barnet vara ledigt från förskolan. Barn till arbetssökande eller föräldralediga har rätt till verksamhet under 20 timmar i veckan.

Vad menas med allmän förskola?

Allmän förskola innebär att alla barn från och med höstterminen det år man fyller tre år har rätt till avgiftsfri verksamhet under 525 timmar per år. Allmän förskola erbjuds i den ordinarie verksamheten.

Om barnet har pågående placering och närvarotid över tre timmar om dagen görs ett avdrag på 25 % av avgiften i faktureringen automatiskt från augusti det år barnet fyller tre.

Om barnet har placering enbart enligt allmän förskola får barnet vara i förskolan 3 timmar om dagen under skolans terminstider. Det innebär att barnet ska vara ledigt under alla skollov. Ingen lunch serveras och placeringen är avgiftsfri. Plats söks som vanligt och vanlig kötid gäller.

Vi ska åka på en lång semester. Kan vi behålla platsen?

Ja, men inte längre än tre månader. Därefter ska plats sägas upp och ny ansökan måste lämnas in.

Jag är timvikarie och arbetar oregelbundet. Vilka närvarotider gäller för mitt barn och vilket schema ska jag lämna in?

Grundregeln är att barnet har rätt till verksamhet under din arbetstid plus restid. Barn vars vårdnadshavare har oregelbunden arbetstid med ledighet minst tre vardagar i följd under en vecka, har möjlighet till utökad vistelsetid utifrån barnets behov i samråd med rektor.