Borlänge kommuns logotyp

Frågor om platserbjudande och uppsägning

Här får du svar på de vanligaste frågorna som handlar om platserbjudande och uppsägning av plats.

Jag har rätt till plats inom fyra månader (platsgaranti). Gäller det även i Borlänge?

Platsgarantin innebär att kommunen ska lämna ett platserbjudande inom fyra månader från att du ansökt om plats. Fyramånadersregeln betyder inte att du har rätt att få plats på en specifk förskola. Platsgarantin gäller inte heller om du önskar plats på obekväma tider.

Så snart det blir en plats ledig och ditt barn kommit på tur kommer du att få ett platserbjudande. Det går alltså inte att säga exakt datum när ditt barn kommer att få plats. Ju fler alternativ du anger desto större möjlighet är det att få plats där du önskar.

Om du tackar nej till plats gäller inte platsgarantin längre.

Kan jag stå kvar i kön om jag tackar nej till erbjuden plats?

Nej. Om du tackar nej till erbjuden plats måste ny ansökan göras och du får ett nytt ködatum.

Vad händer om jag tackar ja till erbjuden plats men önskar en annan förskola?

Då finns möjlighet att begära omplacering. Detta görs på blanketten "Ansökan om omplacering".

Ansökan om omplaceringWord

Vi har fått ett platserbjudande och tackat ja men vill inte ha platsen just nu. Kan vi vänta med att börja i förskolan?

Inskolningen ska påbörjas inom två veckor efter att ni fått tillgång till platsen enligt placeringsmeddelandet.

Finns det möjlighet att gå före i kön? Har någon grupp förtur?

Samma regler gäller för alla borlängebor oavsett var man bor eller hur länge man bott i kommunen. Det finns fastställda regler och rutiner för placering av barn och köordning tillämpas. Om barnet har syskon på en förskola har man förtur just till den förskolan.

Hur säger jag upp min plats på förskola/inom pedagogisk omsorg?

Uppsägning görs i första hand via Lifecare (e-tjänst). Uppsägningstiden är 30 dagar och avgift betalas under tiden.

Lifecare e-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det går också att säga upp barnets plats på förskola eller i pedagogisk omsorg genom att fylla i och skicka in blanketten nedan.


Blankett för uppsägning av plats på förskola eller inom pedagogisk omsorgWord

Behöver båda vårdnadshavarna vara överens om placering och uppsägning av plats i förskolan?

Vid gemensam vårdnad strävar Borlänge kommun alltid efter samtycke vid placering och uppsägning av plats. Om vårdnadshavarna är oense har den vårdnadshavaren som barnet bor hos (enligt folkbokföringen) laglig rätt att besluta om placering och/eller uppsägning. Den andra vårdnadshavaren ska dock informeras om förändringen. Om en av vårdnadshavarna är ensam platsinnehavare behöver den andra vårdnadshavares samtycke inte inhämtas vid uppsägning.