Borlänge kommuns logotyp

Frågor om platserbjudande och uppsägning

Här får du svar på de vanligaste frågorna som handlar om platserbjudande och uppsägning av plats.

När får jag besked om plats?

Du får besked så snart det blir en plats ledig på någon av enheterna du sökt. Det är däremot inte möjligt att lämna ett exakt datum eftersom vi inte alltid vet vilka som kommer att tacka ja/nej till plats och vilka barn som är på väg att flytta. Det kan också vara så att någon förskola tar in fler barn på kort varsel vilket påverkar kösituationen.

Jag har rätt till plats inom fyra månader (platsgaranti). Gäller det även i Borlänge?

Platsgarantin innebär att kommunen ska lämna ett platserbjudande inom fyra månader från att du ansökt om plats. Fyramånadersregeln betyder inte att du har rätt att få plats på en specifk förskola. Med andra ord kan kötiden bli längre om du önskar en specifik förskola eller ett begränsat område. Platsgarantin gäller inte heller om du önskar plats på obekväma tider. I Borlänge föds många barn och många flyttar till kommunen så det är inte alltid möjligt att erbjuda plats just på den förskolan som du önskar. 

Så snart det blir en plats ledig i ditt sökområde och ditt barn kommit på tur kommer du att få ett platserbjudande. Det går alltså inte säga exakt datum när ditt barn kommer att få plats. Ju fler alternativ du anger desto större möjlighet är det att få plats när du önskar det.

Om du tackar nej till plats gäller inte platsgarantin längre.

Kan jag stå kvar i kön om jag tackar nej till erbjuden plats?

Nej. Om du tackar nej till erbjuden plats måste ny ansökan göras och du får ett nytt ködatum.

Om du tackar ja till ett alternativ som inte finns i ditt sökområde, finns möjlighet att begära överflytt. Detta görs på blanketten "Ansökan om omplacering".

Vi har fått ett platserbjudande och tackat ja men vill inte ha platsen just nu. Kan vi vänta med att börja i förskolan?

Nej, inskolningen ska påbörjas inom två veckor efter att ni fått tillgång till platsen enligt placeringsmeddelandet.

Finns det möjlighet att gå före i kön? Har någon grupp förtur?

Samma regler gäller för alla borlängebor oavsett var man bor eller hur länge man bott i kommunen. Det finns fastställda regler och rutiner för placering av barn och köordning tillämpas. Om barnet har syskon på en förskola har man förtur just till den förskolan.

Hur säger jag upp min förskole-/fritidshemsplats?

Uppsägning görs via Lifecare (e-tjänst). Uppsägningstiden är 30 dagar och avgift betalas under tiden.

Lifecare e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behöver båda vårdnadshavarna vara överens om placering och uppsägning av plats i förskolan?

Vid gemensam vårdnad strävar Borlänge kommun alltid efter samtycke vid placering och uppsägning av plats. Om vårdnadshavarna är oense har den vårdnadshavaren som barnet bor hos (enligt folkbokföringen) laglig rätt att besluta om placering och/eller uppsägning. Den andra vårdnadshavaren ska dock informeras om förändringen. Om en av vårdnadshavarna är ensam platsinnehavare behöver den andra vårdnadshavares samtycke inte inhämtas vid uppsägning.

Varför byggs det inte nya förskolor?

I kommunen pågår ett kontinuerligt arbete med att planera för fler platser och förskolor. Ibland kan planeringen och öppnandet bli försenat på grund av exempelvis överklagningar, planarbetet, försenade byggnationer eller rekryteringsprocess.

Just nu är följande insatser på gång:

  • Mats Knuts förskola, helt ny förskola som beräknas byggas under 2019.

Under 2016 - 2017 har följande insatser genomförts:

  • Ornäs förskola har utökats med en ny avdelning (15 platser)
  • Torsångs förskola har tillfälligt flyttat till Ornäs nybyggda lokaler medan Torsångs nya skola byggs 
  • Bolbyns förskola har öppnats efter totalrenovering (70 nya platser)
  • Målargården har efter ombyggnation fått en ny avdelning (15 platser)
  • Forssaänggården - 2 avdelningar (30 nya platser)
  • Tjärnaskolan - 4 avdelningar (60 platser dit Trubadurens förskola evakueras på grund av vattenskada)
  • Trollskogen - förskolan utökad med åtta avdelningar.
  • Torsångs förskola, nybyggnation med fem nya avdelningar

Det finns väl många tomma lokaler i Borlänge som kan bli förskolor?

Kraven på en fungerande förskolelokal är stora. Barnen och pedagogerna ska ha tillgång till en säker, hälsosam och trygg miljö på många sätt vilket gör att alla lokaler inte fungerar som förskola.

Hur kan det vara så svårt att planera - vet inte kommunen hur många barn som föds?

Det finns statistik och prognoser som kommunen använder som planeringsverktyg. Statistiken talar om hur många barn som föds men inte när de vill börja i förskolan. Det som hänt under de senaste åren är att allt fler vill börja i förskolan allt tidigare och att det fötts betydligt fler barn än vad som prognostiserats. Även inflyttningen till kommunen har varit stor vilket har ställt krav på snabb utökning av antal förskoleplatser. Kommunen har helt enkelt inte hunnit med den snabba ökningen av barn som det faktiskt har blivit och som inte kunnat prognostiserats.

Senast uppdaterad: 02 juni 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här