Borlänge kommuns logotyp

Frågor om platserbjudande och uppsägning

Vanliga frågor och svar om platserbjudande och uppsägning av plats.

Platsgarantin innebär att kommunen ska lämna ett platserbjudande inom fyra månader från att du ansökt om plats. Fyramånadersregeln betyder inte att du har rätt att få plats på en specifik förskola. Platsgarantin gäller inte heller om du önskar plats på obekväma tider.

Om du tackar nej till erbjuden plats gäller inte platsgarantin längre.

Så snart det blir en plats ledig och ditt barn kommit på tur kommer du att få ett platserbjudande. Det går alltså inte att säga exakt datum när ditt barn kommer att få plats. Ju fler alternativ du anger desto större möjlighet är det att få plats där du önskar.

Nej. Om du tackar nej till erbjuden plats måste ny ansökan göras och du får ett nytt ködatum.

Om barnet har syskon på en förskola har man förtur just till den förskolan.

Det finns möjlighet att begära omplacering men man behöver då vara kvar på den förskola man blivit erbjuden tills att man får den nya önskade placeringen.

Man kan ansöka om omplacering både via e-tjänst och blankett.

E-tjänst och blankett hittar ni via länk under rubrikerna Barn och Utbildning / Förskola och pedagogiskomsorg Länk till annan webbplats.

Inskolningen ska påbörjas inom två veckor efter att ni fått tillgång till platsen enligt placeringsmeddelandet.

Introduktionstiden kan variera och överenskommelse om tider görs med personalen på förskolan.

Samma regler gäller för alla borlängebor oavsett var du bor eller hur länge du bott i kommunen.

Kontakta Servicecenter på telefon 0243-74 000

Du kan ansöka både via e-tjänst och blankett. Tänk på att uppsägningstiden är 30-dagar.

Avgift tas ut till och med uppsägningstidens slut, oavsett om platsen nyttjas eller inte.

E-tjänst och blankett hittar du via länk under rubrikerna Barn och Utbildning / Förskola och pedagogiskomsorg Länk till annan webbplats.

Vid gemensam vårdnad strävar Borlänge kommun alltid efter samtycke vid placering och uppsägning av plats.

Om vårdnadshavarna är oense har den vårdnadshavaren som barnet bor hos (enligt folkbokföringen) laglig rätt att besluta om placering och/eller uppsägning. Den andra vårdnadshavaren ska dock informeras om förändringen.

Om en av vårdnadshavarna är ensam platsinnehavare behöver den andra vårdnadshavares samtycke inte inhämtas vid uppsägning.