Borlänge kommuns logotyp

Fristående förskola

I Borlänge kommun finns fem fristående förskolor och två fristående pedagogisk omsorg/familjedaghem.

Kommunen har tillsynsansvar över förskolorna, vilka ska arbeta enligt förskolans läroplan. Du kan läsa mer om de olika verksamheterna via länkarna här nedanför.

Förskolor:

Pedagogisk omsorg/familjedaghem:

För fristående förskola gäller samma skollag och läroplan som för de kommunala förskolorna. Det är barn-och utbildningsnämnden i kommunen som godkänner fristående verksamhet. Den som är intresserad av att starta en fristående förskola ska ansöka enligt de riktlinjer som är beslutade av nämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
barn-utbildningsnamnden@borlange.se
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50