Borlänge kommuns logotyp

Fristående förskola

I Borlänge kommun finns fem fristående förskolor och en fristående pedagogisk omsorg.

Kommunen har tillsynsansvar över förskolorna, vilka ska arbeta enligt förskolans läroplan. Du kan läsa mer om de olika verksamheterna via länkarna här nedanför.

För fristående förskola gäller samma skollag och läroplan som för de kommunala förskolorna. Det är barn-och utbildningsnämnden i kommunen som godkänner fristående verksamhet. Den som är intresserad av att starta en fristående förskola ska ansöka enligt de riktlinjer som är beslutade av nämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
barn-utbildningsnamnden@borlange.se
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50