Borlänge kommuns logotyp

Fristående förskola och pedagogisk omsorg

I Borlänge kommun finns fyra fristående förskolor och två fristående pedagogisk omsorg/familjedaghem.

Kommunen har tillsynsansvar över förskolorna som alla ska arbeta enligt förskolans läroplan. Du kan läsa mer om de olika verksamheterna via länkarna här nedanför.

Förskolor:

Pedagogisk omsorg/familjedaghem:

För fristående förskola gäller samma skollag och läroplan som för de kommunala förskolorna. Det är skolnämnden i kommunen som godkänner fristående verksamhet. Den som är intresserad av att starta en fristående förskola ska ansöka enligt de riktlinjer som är beslutade av nämnden. 

Skolnämnden

Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
skolnamnden@borlange.se
0243-740 00 (servicecenter)
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50