Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Barn- och utbildningsnämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Dela sidan på sociala medier

Fristående förskola

I Borlänge kommun finns fem fristående förskolor och en fristående pedagogisk omsorg. Det är kommunen som har tillsynsansvar över förskolorna, vilka ska arbeta enligt förskolans läroplan.

Du kan läsa mer om verksamheterna via länkarna.

Det är Barn-och utbildningsnämnden som godkänner fristående verksamhet. Ansökan sker enligt de riktlinjer som är beslutade av nämnden. Om du är intresserad av att starta en fristående förskola kan du ta kontakt med Barn- och utbildningsnämnden.

För fristående förskola gäller samma skollag och läroplan som för de kommunala förskolorna.

Sidan senast uppdaterad