Borlänge kommuns logotyp

Giftfri förskola

Borlänge kommun strävar efter att förskolorna ska vara fria från skadliga kemikalier och gifter.

Just nu pågår ett projekt för att göra Borlänges förskolor så giftfria som möjligt. Arbetet görs på varje förskola och innebär bland annat att:

  • All personal genomgår en kortare webbutbildning om vilka olika kemikalier som kan förekomma i förskolan. Utbildningen ger kunskap om risker med olika kemikalier och hur man identifierar produkter av sämre material.
  • Varje förskoleavdelning rensar ut leksaker och pysselmaterial som inte uppfyller kraven för giftfri förskola.
  • Inredning, som till exempel soffor och madrasser, ses över och byts successivt ut om den inte uppfyller kraven.
  • Rutiner för städning, disk och tvätt förbättras för att minska gifterna i förskolemiljön.
  • Inga nya dåliga material kommer in till förskolan. Detta säkerställs med en förenklad inköpsprocess där allt köps in på samma marknadsplats. På marknadsplatsen identifieras ”giftfria” produkter lätt genom en särskild märkning.
  • Borlänge har länge haft hög andel ekologisk mat i våra förskolor. Redan nu är 78 % av maten på förskolan ekologisk, men vi ska bli ännu bättre!
  • Vi skaffar oss bättre kunskap om byggnadsmaterialen i förskolan och renoverar successivt bort material som är sämre ur kemikaliesynpunkt.
  • På längre sikt kommer projektet leda till att nya förskolor byggs kemikaliesmart från början, med giftfria material och utan miljöfarliga kemikalier.
  • Ingen giltig användare vald.