Borlänge kommuns logotyp

Öppen förskola

Öppen förskola är en frivillig verksamhetsform för barn i åldern 0-6 år med medföljande vuxen.

På den öppna förskolan kan vuxna och barn träffas för att umgås och ta del av olika aktiviteter. Det finns personal på den öppna förskolan men det är föräldern eller den medföljande vuxne som ansvarar för sitt eller sina barn. Verksamheten är avgiftsfri och det behövs ingen anmälan.

Just nu kan inte Borlänge kommun erbjuda någon öppen förskola men det kommer att finnas i samband med familjecentralen som planeras vara klar 2023.