Borlänge kommuns logotyp

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg kallades tidigare familjedaghem,  finns i hela kommunen och bedrivs i olika former. I dagsläget har cirka 160 barn mellan 1 och 5 år plats inom den pedagogiska omsorgen i Borlänge kommun.

Pedagogisk omsorg är en del av förskoleverksamheten med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. I Borlänge kommun leds pedagogisk omsorg av en enhetschef. I verksamheten finns tre gruppledare/ kvalitetsutvecklare och nio dagbarnvårdargrupper.

Dagbarnvårdargrupperna är indelade i följande områden: Amsberg, Bullermyren, Domnarvet, Nygårdsdalen, Romme, Torsång, Västertuna samt Årby/Mjälga.

Verksamheten

Verksamheten bedrivs till största delen i dagbarnvårdarens eget hem. Varje dagbarnvårdare har en unik arbetssituation med olika förutsättningar beroende på familjeförhållanden, bostadsförhållanden och barngruppens sammansättning.

Dagbarnvårdaren arbetar utifrån förskolans läroplan och utgår från vardagspedagogiken, vilket innebär att naturliga tillfällen tas tillvara för att stimulera och stödja barnens utveckling och lärande. Ett medvetet och genomtänkt arbetssätt med utrymme för spontanitet i vardagen är förutsättningar för att kunna ta tillvara de möjligheter som finns och på bästa sätt se till att barnens behov tillgodoses.

I verksamheten finns även fyra kollektiv, vilket innebär att flera dagbarnvårdare arbetar tillsammans i en gemensam lokal. Kollektivet Myrstacken har vid behov öppet mellan klockan 06:00 och 22:00 helgfri måndag till fredag.

Senast uppdaterad: 17 april 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här