Borlänge kommuns logotyp

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg kallades tidigare familjedaghem,  finns i hela kommunen och bedrivs i olika former. I dagsläget har cirka 95 barn mellan 1 och 5 år plats inom den pedagogiska omsorgen i Borlänge kommun.

Pedagogisk omsorg är en del av förskoleverksamheten med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning.

Dagbarnvårdargrupperna är indelade i följande områden: Amsberg, Bullermyren, Domnarvet, Nygårdsdalen, Romme och Västertuna.

Verksamheten

Verksamheten bedrivs till största delen i dagbarnvårdarens eget hem. Varje dagbarnvårdare har en unik arbetssituation med olika förutsättningar beroende på familjeförhållanden, bostadsförhållanden och barngruppens sammansättning.

Dagbarnvårdaren arbetar utifrån förskolans läroplan och utgår från vardagspedagogiken, vilket innebär att naturliga tillfällen tas tillvara för att stimulera och stödja barnens utveckling och lärande. Ett medvetet och genomtänkt arbetssätt med utrymme för spontanitet i vardagen är förutsättningar för att kunna ta tillvara de möjligheter som finns och på bästa sätt se till att barnens behov tillgodoses.

I verksamheten finns även tre kollektiv, vilket innebär att flera dagbarnvårdare arbetar tillsammans i en gemensam lokal. Kollektivet Myrstacken har vid behov öppet mellan klockan 06:00 och 22:00 helgfri måndag till fredag.

Rektor

Pia Bortas

pia.bortas@borlange.se

0243-737 74

Biträdande rektor

Marina Feldt

marina.feldt@borlange.se

0243-665 77