Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg kallades tidigare familjedaghem,  finns i hela kommunen och bedrivs i olika former. I dagsläget har cirka 160 barn mellan 1 och 5 år plats inom den pedagogiska omsorgen i Borlänge kommun.

Pedagogisk omsorg är en del av förskoleverksamheten med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. I Borlänge kommun leds pedagogisk omsorg av en enhetschef. I verksamheten finns tre gruppledare/ kvalitetsutvecklare och nio dagbarnvårdargrupper. I varje dagbarnvårdargrupp ingår mellan två och sju dagbarnvårdare.

Verksamheten

Verksamheten bedrivs till största delen i dagbarnvårdarens eget hem. Varje dagbarnvårdare har en unik arbetssituation med olika förutsättningar beroende på familjeförhållanden, bostadsförhållanden och barngruppens sammansättning.

Dagbarnvårdaren arbetar utifrån förskolans läroplan och utgår från vardagspedagogiken, vilket innebär att naturliga tillfällen tas tillvara för att stimulera och stödja barnens utveckling och lärande. Ett medvetet och genomtänkt arbetssätt med utrymme för spontanitet i vardagen är förutsättningar för att kunna ta tillvara de möjligheter som finns och på bästa sätt se till att barnens behov tillgodoses.

I verksamheten finns även fyra kollektiv, vilket innebär att flera dagbarnvårdare arbetar tillsammans i en gemensam lokal. Kollektivet Myrstacken har vid behov öppet mellan klockan 06:00 och 22:00 helgfri måndag till fredag.

  Amsberg  
  Bullermyren  
  Domnarvet  
  Forssa - Kvarnsveden  
  Nygårdsdalen  
  Romme  
  Torsång  
  Västertuna  
  Årby - Mjälga-Åselby  
Sidan senast uppdaterad