Borlänge kommun

Amsbergs dagbarnvårdargrupp

Välkommen till dagbarnvårdargruppen i Amsberg!

Mellangården är ett kollektiv beläget i hjärtat av byn Norr Amsberg. Verksamheten bedrivs på en härlig gård där barnen får möjlighet att leka och utforska på stora ytor. Här finns allt ifrån lekplats till äppelträd, bärbuskar och egna odlingar.

Vi arbetar utifrån Grön Flagg och teman om olika hållbarhetsfrågor präglar alla våra aktiviteter. Vi har också ett nära samarbete med förskoleklassen, vilket ger oss en ovärderlig kontakt inför barnens början i förskoleklass. Samarbete sker även med de övriga verksamheterna som finns i huset, det vill säga skolan samt kost- och lokalservice. Det förekommer också att vi har vissa aktiviteter i samarbete med kyrkan som har verksamhet i Norr Amsbergs församlingshem.