Borlänge kommuns logotyp

Domnarvets dagbarnvårdargrupp

Välkommen till dagbarnvårdargruppen i Domnarvet!

Inom Domnarvets upptagningsområde är vi två dagbarnvårdare som arbetar tillsammans i Lilla Huset i Söpnarby. Vi trivs och har kul tillsammans med "våra" barn och gör ofta både planerade och spontana utflykter med medhavd lunch som vi äter ute i det fria.

Den fria leken är viktig både inomhus och utomhus. I naturens "snubbelvärld" använder barnen alla sina sinnen. Vi värnar om djur och natur och därför är den röda tråden ett miljötänkande i smått och stort, inte minst miljövård i vår när- och hemmiljö. Under vår och höst har vi skogsverksamhet en gång per vecka. Vid dessa tillfällen lär vi oss om allemansrätten och om samspelet mellan djur och natur.

Regelbunden gymnastik med alla barn samt biblioteksbesök med 4- och 5-åringarna är andra inslag i vår vardag. Några gånger per termin besöker vi dessutom 2047 Science Center där barnen får utforska och lära. De äldre barnen får då också tillgång till matterummet tillsammans med en pedagog, även om matematik och språk hela tiden är med som en naturlig del i vår vardag.

Välkommen till oss!

Rektor

Pia Bortas

pia.bortas@borlange.se

0243-737 74

Biträdande rektor

Marina Feldt

marina.feldt@borlange.se

0243-665 77