Borlänge kommuns logotyp

Idkerberget/Väster Tuna – Gruvtrollet

Välkommen till Gruvtrollets dagbarnvårdarkollektiv. Här arbetar två dagbarnvårdare tillsammans i en gemensam lokal alla dagar i veckan.

Vi erbjuder en rik lekmiljö med varierat utbud av material som bjuder in till samspel, skapande och lek. Två avdelningar gör att vi kan dela upp barnen och erbjuda dem aktiviteter utifrån intresse och ålder. Vi kan också dela oss vid måltider för att få en lugn och mysig stund och prata om dagens händelser.

Verksamheten har tillgång till en härlig gård där barnen får möjlighet att leka och utforska på stora ytor. Vi har närhet till skog och mark.

Språkutveckling

Barns språkutveckling är ett prioriterat utvecklingsområde inom pedagogisk omsorg i Borlänge kommun. När barnen får goda språkliga förutsättningar utvecklar de ett rikt språk. Det ger dem möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper i skolan bättre.

Alla pedagoger i Borlänge kommun har fått en språkutvecklande fortbildning i syfte att stärka barns språk. I samband med det fick vi en ”Språklåda” till varje avdelning som bygger på Barbro Bruce språktrappa. Materialet i lådan erbjuder barnen lekar och övningar som är språkstimulerande.

Lek och kreativitet

Vi erbjuder barnen många möjligheter till lek och lärande genom fri lek och styrda aktiviteter. I leken utbyter barn erfarenheter med andra barn och engagerade pedagoger.

NTA och hållbar utveckling

Natur och teknik för alla (NTA) i pedagogisk omsorg handlar om att förstå samband i naturen och enkel teknik i vardagen. Tillsammans undersöker och utforskar vi vår omgivning genom upplevelser och experiment.

Fördelar med vår verksamhet

  • Barn och föräldrar möter samma personer varje dag. Det blir en nära kontakt mellan föräldrar, barn och dagbarnvårdare.
  • Vi har små barngrupper och de yngre och äldre barnen är uppdelade under delar av dagen, vilket skapar trygghet för barnen.
  • Blandade åldrar: fördelen med små och åldersblandade grupper är att barnen får leka, lära och samarbeta med barn i olika åldrar. De lär sig ta hänsyn och de yngre lär av de äldre.
  • Varierade och näringsriktiga måltider – Frukost, lunch och mellanmål äter vi tillsammans med barnen. På så sätt skapas trivsel, gemenskap och en möjlighet till utvecklande samtal.
  • Daglig utevistelse och utflykter i närområdet.

Välkomna till oss!

Rektor

Marina Feldt
E-post: marina.feldt@borlange.se
Telefon: 0243-665 77

Kontakt:
Ulrika Andersérs
Telefon: 070 385 65 34

Ulrika Karlsson
Telefon: 073 806 49 47