Borlänge kommuns logotyp

Kvarnsveden – Nya Myrstacken

Välkommen till Nya Myrstackens pedagogiska omsorg! Här är vi fyra dagbarnvårdare som arbetar tillsammans med det pedagogiska arbetet samt lagar vår egen mat. Två avdelningar gör att vi kan dela upp barnen och erbjuda dem aktiviteter utifrån intresse och ålder.

På Nya Myrstacken är vi fyra dagbarnvårdare som arbetar tillsammans med det pedagogiska arbetet samt lagar vår egen mat. Det ska vara roligt, tryggt och lärorikt att komma till oss.

Nya Myrstacken erbjuder en rik lekmiljö med varierat utbud av material som bjuder in till samspel, skapande och lek. Två avdelningar gör att vi kan dela upp barnen och erbjuda dem aktiviteter utifrån intresse och ålder. Samt att vi kan dela oss vid måltider för att få en lugn och mysig stund och prata om dagens händelser.

Vår rika utemiljö i anslutning till en stor park, bjuder in till lek och aktiviteter på stora ytor. Gården har en sandlåda, gungor, rutschkana och vägar att cykla på. I parken intill åker vi pulka när vintern kommer.

Språkutveckling

Barns språk och kommunikation ligger oss varmt om hjärtat. Vi använder oss av bildstöd och tecken i det dagliga för att främja barnens språkutveckling.

Språkutveckling är ett prioriterat utvecklingsområde inom Pedagogisk omsorg i Borlänge kommun. När barnen får goda språkliga förutsättningar utvecklar de ett rikt språk. Det ger dem möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper i skolan bättre.

Alla pedagoger i Borlänge kommun har fått en språkutvecklande fortbildning i syfte att stärka barns språk. I samband med det fick vi en ”Språklåda” till varje avdelning. Material i lådan erbjuder barnen många roliga lekar och övningar som är språkstimulerande.

Lek och kreativitet

Personalen har en betydelsefull roll i allt slags lekande, som inspiratörer, som vidareutvecklare och som deltagare. Leken utvecklas när barnen känner att personalen är engagerad och intresserad, när de följer lekens förlopp och när de bidrar med material, uppslag och idéer för att utvidga den.

Fördelar med vår verksamhet

  • Barn och föräldrar möter samma personer varje dag. Det blir en nära kontakt mellan föräldrar, barn och dagbarnvårdare.
  • Vi har små barngrupper och de yngre och äldre barnen är uppdelade under delar av dagen, vilket skapar trygghet för barnen.
  • Blandade åldrar: fördelen med små och åldersblandade grupper är att barnen får leka, lära och samarbeta med barn i olika åldrar. De lär sig ta hänsyn och de yngre lär av de äldre.
  • Hemlagad mat – Frukost, lunch och mellanmål äter vi tillsammans med barnen. På så sätt skapas gemenskap och hemkänsla alldeles naturligt.
  • Mycket utevistelse och många roliga utflykter.

Välkomna till oss!

Besöksadress: Hästhovsgatan 11

Telefon: 0243-745 38