Borlänge kommun

Nygårdsdalen - familjedaghem

Välkommen till familjedaghemmet i Nygårdsdalen. Här är vi två dagbarnvårdare som arbetar i våra egna hem med ett nära samarbete. Vi hjälper varandra med öppningar och stängningar och gör gemensamma aktiviteter med barnen.

Vi erbjuder en rik lekmiljö med varierat utbud av lekmaterial och skapande material som bjuder in till samspel och lek.

På våra egna gårdar finns utmanande lekredskap för lek och samspel. Här finns allt ifrån sandlåda och gungor till äppelträd, bärbuskar och egna odlingar. Vi har närhet till flera lekparker och Skvalet (naturmiljö) för mer utmanande utflykter.

Språkutveckling

Språkutveckling är ett prioriterat utvecklingsområde inom pedagogisk omsorg i Borlänge kommun.

Barns språk och kommunikation ligger oss varmt om hjärtat. Vi erbjuder roliga språklekar och språkstimulerande aktiviteter. Materialet hämtar vi ur kommunens egen "Språklåda", framtaget av Anna Björklund vår språkutvecklare i kommunen.

Fördelar med vår verksamhet

  • Barn och föräldrar möter samma personer varje dag. Det blir en nära kontakt mellan föräldrar, barn och dagbarnvårdare.
  • Vi har små barngrupper och de yngre och äldre barnen är uppdelade under delar av dagen, vilket skapar trygghet för barnen.
  • Blandade åldrar: fördelen med små och åldersblandade grupper är att barnen får leka, lära och samarbeta med barn i olika åldrar. De lär sig ta hänsyn och de yngre lär av de äldre.
  • Hemlagad mat – Frukost, lunch och mellanmål äter vi tillsammans med barnen. På så sätt skapas gemenskap och hemkänsla alldeles naturligt.
  • Mycket utevistelse och många roliga utflykter.

Välkomna till oss!

Rektor

Marina Feldt

marina.feldt@borlange.se

0243-665 77

Kontakt
Katarina Andersson
Telefon: 0730817149
Lena Lindroth
Telefon: 0730817192