Borlänge kommun

Rommes dagbarnvårdargrupp

Välkommen till dagbarnvårdargruppen i Romme!

Trollsländan - som vår pedagogiska omsorg i Romme kallas, är ett kollektiv. Verksamheten bedrivs till största delen utomhus i vår närmiljö där vi har skog, Tunets IP och lekparker.

Den fria leken är viktig och genom naturskolor ges barnen exempelvis tid att inspireras av skogen och dess möjligheter till kojbygge, hinderbanor och rollekar. Arbete med färg, form och rörelse sker också till stor del utomhus.

Vi besöker regelbundet biblioteket, barnkulturcentrum Asken och 2047 Science Center (Framtidsmuseet) för att ta del av deras utbud av teater, sång, dans, färg och form, teknik och annat spännande.

Välkommen till oss!