Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Torsång

Välkommen till dagbarnvårdargruppen i Torsång!

Naturen är en av våra stora tillgångar här ute på landet. Vi kan erbjuda barnen en varierad, stimulerande och utmanande utevistelse då vi har det mesta "runt knuten", exempelvis badplatser, motionsspår, skridskobanor, fotbollsplaner, lekparker, pulkabackar, grönområden och skogen. Vi prioriterar den fria leken både ute och inne och i naturens "snubbelvärld" använder barnen alla sina sinnen.

Djur, natur och miljö är något vi värnar om och vi har ett stort miljötänk i vardagen. Till exempel deltar barnen aktivt i källsortering i familjedaghemmet och vid återvinningsstationen. Varje vår och höst har vi dessutom ett temaarbete om och i skogen där vi bland annat berör allemansrätten.

"Den goda förskolan" - vår tolkning av förskolans läroplan, genomsyrar hela vårt arbete och tänk. Vår specialitet är vardagspedagogiken där barnen stimuleras till utveckling och lärande. Exempelvis arbetar vi mycket med matematik i vardagen utifrån förskolans matematikhjul. Detta är ett bra sätt att väcka ett intresse och förbereda barnen inför deras fortsatta lärande om matematik i skolan.

Barnen har ett stort inflytande i vardagen och vi vill ge dem möjlighet att påverka den dagliga verksamheten. Vi lyssnar av vad de är intresserade av just för tillfället och spinner vidare på det.

Samarbete med närliggande dagbarnvårdargrupper sker kontinuerligt och vårt mål är att alla ska se tillbaka på tiden hos oss med glädje.

Välkommen!

Sidan senast uppdaterad