Borlänge kommuns logotyp

Torsångs dagbarnvårdare

Välkommen till dagbarnvårdare i Torsång!

Naturen är en av mina stora tillgångar här ute på landet. Jag kan erbjuda barnen en varierad, stimulerande och utmanande utevistelse då jag har det mesta "runt knuten", exempelvis badplatser, motionsspår, skridskobanor, fotbollsplaner, lekparker, pulkabackar, grönområden och skogen. Jag prioriterar den fria leken både ute och inne och i naturens "snubbelvärld" använder barnen alla sina sinnen.

Djur, natur och miljö är något jag värnar om och jag har ett stort miljötänk i vardagen. Till exempel deltar barnen aktivt i källsortering i familjedaghemmet och vid återvinningsstationen. Varje vår och höst har vi dessutom ett temaarbete om och i skogen där jag bland annat berör allemansrätten.

"Den goda förskolan" - vår tolkning av förskolans läroplan, genomsyrar hela mitt arbete och tänk. Min specialitet är vardagspedagogiken där barnen stimuleras till utveckling och lärande. Exempelvis arbetar jag mycket med matematik i vardagen. Detta är ett bra sätt att väcka ett intresse och förbereda barnen inför deras fortsatta lärande om matematik i skolan. Några gånger per termin besöker vi 2047 Science Center där barnen får utforska/undersöka och lära. De äldre barnen får då också tillgång till ”matterummet” tillsammans med en pedagog. Detta verksamhetsår ligger mitt fokus utifrån läroplan på matematik, digitalisering och dokumentation. Regelbunden gymnastik med alla barn samt biblioteksbesök med 4- och 5-åringarna är andra inslag i vår vardag.

Barnen har ett stort inflytande i vardagen och jag ger dem stor möjlighet att påverka den dagliga verksamheten. Jag lyssnar av vad de är intresserade av just för tillfället och spinner vidare på det.

Samarbete med närliggande dagbarnvårdargrupper sker kontinuerligt och vårt mål är att alla ska se tillbaka på tiden hos oss med glädje.

Välkommen!

Senast uppdaterad: 11 mars 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här