Borlänge kommuns logotyp

Väster Tunas dagbarnvårdargrupp

Välkommen till dagbarnvårdargruppen i Väster Tuna!

Vi är för närvarande fyra dagbarnvårdare som är spridda över ett ganska stort geografiskt område; Idkerberget, Gyllkya, Lerbäckens by och Norr Sellnäs. Vi arbetar mestadels i våra egna hem men en dag i veckan samlas vi i storgrupp i församlingshemmet i Spraxkya.

En stor del av tiden ägnas åt fri lek både utom- och inomhus. Vi erbjuder mycket utevistelse där vi värnar om djur, natur, miljö och tar tillvara naturens resurser och tillgångar. Något som är unikt för just vår verksamhet är att vi alla har djur både ute och inne.

En planerad och regelbundet återkommande aktivitet är att vi åker till biblioteket med våra 5-åringar ungefär en gång i månaden. Barnen ges annars stora möjligheter att påverka den dagliga verksamheten och i hemmet får alla barn möjlighet att vara med i vardagssysslorna. 

Vi jobbar för och hoppas att barnen ska se tillbaka på sin vistelse hos oss med glädje!

Välkommen till oss!

Senast uppdaterad: 11 mars 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här