Borlänge kommun

Väster Tunas dagbarnvårdargrupp

Välkommen till dagbarnvårdargruppen i Väster Tuna!

Vi är tre dagbarnvårdare som är spridda över ett ganska stort geografiskt område; Idkerberget, Gyllkya och Lerbäckens by. Vi arbetar mestadels i våra egna hem men en dag i veckan samlas vi i storgrupp i församlingshemmet i Spraxkya.

En stor del av tiden ägnas åt fri lek både utom- och inomhus. Vi erbjuder mycket utevistelse där vi värnar om djur, natur, miljö och tar tillvara naturens resurser och tillgångar. Något som är unikt för just vår verksamhet är att vi alla har djur både ute och inne.

En planerad och regelbundet återkommande aktivitet är att vi åker till biblioteket med våra 5-åringar ungefär en gång i månaden. Barnen ges annars stora möjligheter att påverka den dagliga verksamheten och i hemmet får alla barn möjlighet att vara med i vardagssysslorna. 

Vi jobbar för och hoppas att barnen ska se tillbaka på sin vistelse hos oss med glädje!

Välkommen till oss!