Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Forskning

Borlänge kommun deltar i forskningsprojektet IFOUS - inkluderande lärandemiljöer.

Inkludering i skolverksamhet handlar om att forma undervisningen och skolan efter eleverna. Enkelt förklarat handlar forskningsprojektet om att omsätta forskningsresultat till praktik i klassrummen. Forskningsprojektet leds från Malmö högskola, i iFous regi och pågår mellan 2012-2016. Borlänge kommun är en av 13 kommuner som deltar i projektet. Deltagande skolor i Borlänge kommun är Domnarvets skola, Maserskolan och Tjärnaskolan.

Sidan senast uppdaterad