Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Forskning

Borlänge kommun deltar i forskningsprojektet IFOUS - inkluderande lärandemiljöer.

Inkludering i skolverksamhet handlar om att forma undervisningen och skolan efter eleverna. Enkelt förklarat handlar forskningsprojektet om att omsätta forskningsresultat till praktik i klassrummen. Forskningsprojektet leds från Malmö högskola, i iFous regi och pågår mellan 2012-2016. Borlänge kommun är en av 13 kommuner som deltar i projektet. Deltagande skolor i Borlänge kommun är Domnarvets skola, Maserskolan och Tjärnaskolan.

Sidan senast uppdaterad