Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Karriär

Partnerförskola och partnerskola

En del av utbildningen inom förskollärar- eller grundlärarprogrammet är verksamhetsförlagd. Det innebär att den studerande deltar i den praktiska verksamheten på en förskola eller skola som är särskilt utvald av högskolan (partnerförskola eller partnerskola). På det sättet blir den verksamhetsförlagda utbildningen (praktiken) en integrerad del av utbildningen och samverkan mellan högskolan och partnerförskolorna/skolorna stärks. På enheten ska det finnas förskollärare eller lärare som fått en särskild handledarutbildning på högskolan. Flera förskolor och skolor i Borlänge kommun är så kallade övningsförskolor/övningsskolor.

Förstelärare och lektorer

Lärare i Borlänge kommun har möjlighet att söka karriärstjänst som förstelärare eller lektor (särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning). Syftet är att premiera de bästa lärarna för att stärka kunskapsutvecklingen och professionalismen hos lärarna och därigenom öka yrkets attraktionskraft. Arbete som förstelärare eller lektor inom den kommunala skolan i Borlänge kommun innebär en karriarväg med en positiv löneökning. Förstelärare och lektorer får också möjlighet att bidra till en långsiktigt hållbar skolutveckling för elever, kollegor och rektorer och verksamheten i stort. Uppdraget som förstelärare och lektor kan variera från skola till skola. Kärnan i uppdraget består huvudsakligen av undervisning. Just nu har cirka 75 lärare uppdraget som förstelärare i Borlänge kommun. Karriärstjänsterna söks via offentliga jobb.

Sidan senast uppdaterad