Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Kvalitet

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från granskning och värdering av skolverksamheten. Varje enhet skriver sin egen verksamhetsrapport och tar fram sina förbättringsområden. Huvudmannens verksamhetsplan bygger på enheternas behov av utveckling för att eleverna ska nå högre måluppfyllelse.

PRIO - Utvärdering för förändring

Prio (planering, resultat, initiativ och organisation) är en process för att varaktigt höja elevernas resultat. Metoden har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting och bygger på forskningsrapporter om lyckade skolsystem. Alla Borlänges skolor ska genomföra en period med Prio. Den innehåller en fas av kartläggning med enkät och intervjuer som analyseras, och en fas då pedagogerna i grupper tar fram förslag till förbättringar. De förbättringar som skolan ska arbeta med ska på sikt ingå i skolans verksamhetsrapport så att de följs upp över tid. 

Prio bygger på ett nedifrånperspektiv och är ett exempel på den utvecklingsmodell som kommunen eftersträvar: ”medarbetardriven och chefsstödd”.

BRUK - självskattning av kvaliteten

Bruk är en del av det systematiska kvalitetsarbetet på förskolorna och inom pedagogisk omsorg i Borlänge kommun. Bruk är ett självvärderingsverktyg som är framtaget av Skolverket och som utgår från förskolans nationella uppdrag enligt läroplanen. Genom Bruk får förskolan en bild av hur väl verksamheten uppfyller de nationella målen för utbildningen inom olika områden. Varje förskola eller arbetslag inom pedagogisk omsorg väljer ut valda delar av Bruk utifrån enhetens prioriterade förbättringsområden. Självskattningen görs minst två gånger per år.

Resultat 2016 och Verksamhetsplan 2017

I länkrutan till vänster finner du statistik över prov- och betygsresultat. Verksamhetsplanerna för våra olika skolformer hittar du i dokumentrutan till höger.  

Sidan senast uppdaterad