Borlänge kommuns logotyp

Grundskola

I Borlänge finns 17 kommunala grundskolor. Några är mindre enheter, medan andra är stora skolor där eleverna kan gå hela vägen från förskoleklass till skolår 9. 

Montessoriklasser finns på Mjälgaskolan från förskoleklass till skolår 3. Förutom de kommunala skolorna finns två fristående grundskolor i Borlänge kommun.

Grundskolor i Borlänge kommun

Alla barn mellan sex och sexton år i Sverige är skolpliktiga och ska gå i skolan. Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri. Det är vanligast att barnen går i en kommunal skola nära hemmet. Eleverna och deras föräldrar kan också söka till en annan kommunal skola, en skola i annan kommun eller en fristående skola.

  • Ingen giltig användare vald.