Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Verksamhetschef förskola-grundskola
Stefan Forsmark
0243-665 40
Verksamhetschef förskola-grundskola
Ulrika Forssell
0243-74687
Dela sidan på sociala medier

Grundskola

Välkommen till grundskolan i Borlänge. Bland våra 19 kommunala grundskolor finns allt från små byskolor till skolor med alla stadier.

Självservice och e-tjänster

OBS! Tillfällig service av databas 21-22 januari 2018

På grund av service kan e-tjänsten Lifecare ligga nere från klockan 18:00 söndagen den 21 januari till cirka klockan 18:00 dagen därpå; måndag 22 januari.

Unikum (e-tjänst) - följ ditt barns pedagogiska utveckling

Skola 24 (e-tjänst) - följ ditt barns närvaro och frånvaro i skolan

Ändra kontaktuppgifter, e-post, telefonnummer (Lifecare, e-tjänst)

Grundskolan i Borlänge

Alla barn mellan sju och sexton år i Sverige är skolpliktiga. Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri. Alla sexåringar erbjuds plats i förskoleklass.Det vanligaste är att barnen går i en kommunal skola nära hemmet. Eleverna och deras föräldrar kan också välja en annan kommunal skola, en skola i annan kommun eller en fristående skola.

I Borlänge finns 19 kommunala grundskolor. Några är små byskolor, andra är stora skolor där eleverna kan gå hela vägen från förskoleklass till skolår 9. Flera grundskolor erbjuder inriktningar som till exempel kultur, naturvetenskap/teknik, fotboll, ishockey eller miljö. Montessoriklasser finns på Mjälgaskolan från förskoleklass till skolår 6.

Förutom kommunala grundskolor finns två fristående grundskolor i Borlänge kommun. Du kan läsa mer om deras verksamhet om du klickar i menyn. Information om varje kommunal skolenhet finns under Grundskolor i menyn eller här nedanför. 

Grundskolor

Välkommen till grundskolan i Borlänge. Vi har 19 kommunala grundskolor, från små byskolor till skolor med alla stadier.

Val av skola

Skolval, en möjlighet för vårdnadshavare och elever att välja skola.

Sidan senast uppdaterad