Borlänge kommuns logotyp

Att byta grundskola

Vill du som vårdnadshavare byta kommunal skola, byta från en fristående till en kommunal skola eller byta från en kommunal skola till en friskola för ditt barn? Då ska du ansöka om det.

Du kan ansöka om att byta skola när som helst under året. Varje termin kommer vi, från hösten 2020, att ha skolbytesperioder då även e-tjänsten är öppen för registrering av skolbyte. Efter varje skolbytesperiod går vi igenom ansökningarna. Om det finns plats på den önskade skolan kan ditt barn få möjlighet att byta.

Genom att ha skolbytesperioder och hantera ansökningarna samtidigt blir det rättssäkert och likvärdigt och alla får samma möjlighet till ett önskat skolbyte. I vissa fall kan särskilda skäl föreligga ett skolbyte, vilket då kan ske utöver terminsvisa skolbyten.

Ansökan är giltig endast under en termin. Om en elev inte kan beviljas byte under terminen för att det inte finns ledig plats, måste en ny ansökan göras inför nästa termin om önskan om byte kvarstår.

Om du som vårdnadshavare önskar byta skola för ditt barn inför hösten 2020 måste din ansökan ha kommit in till kommunen senast den 12 maj. Ansökningar som inkommer efter den 5 juni behandlas inför vårterminen 2021. Tänk på att om det finns två vårdnadshavare måste båda skriva under ansökan.

Om du vill byta till en fristående skola måste du kontakta den skolan för att se om det finns plats. Fristående skolor har egna kösystem.

Blankett för skolbyteWord

Senast uppdaterad: 02 juni 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här