Borlänge kommuns logotyp

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet som erbjuds för skolbarn till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Syftet med utbildning vid fritidshem är att komplettera skolan, erbjuda eleverna en meningsfull fritid och stimulera elevernas utveckling. Samtidigt ska fritidshemmet göra det möjligt för föräldrarna att arbeta eller studera. Barn till arbetssökande eller föräldralediga föräldrar har inte rätt till verksamhet vid fritidshem.

Fritidshemmen har aktiviteter före och efter skoldagen, och lokalerna ligger i eller i närheten av skolan.

Ansökan och uppsägning av plats på fritidshem

Du ansöker om fritidshemsplats via en e-tjänst. När ansökan är behandlad får barnet plats på det fritidshem som hör till barnets skola. När du inte längre har behov av fritidshemsplats ska du säga upp platsen. 

Mer information om verksamheten finns på respektive skolas webbsida.

E-tjänst för ansökan om plats på fritidshem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst för uppsägning av plats på fritidshem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergång från förskola till fritidshem

När barnet börjar i förskoleklass får man automatiskt en plats vid fritidshem i anslutning till den skola där förskoleklassen finns. Om barnet inte har rätt till eller behov av fritidshemsverksamhet ska plats sägas upp på avsedd blankett.

Övergång från förskola till fritidshem (höstterminen det år barnet fyller 6 år) sker första måndagen i augusti. Byte av avgift sker från den 1 augusti samma år. Vid övergång från förskolan eller den pedagogiska omsorgen till fritidshem räknas placering fortlöpande under sommaren.

Det innebär att plats inte kan sägas upp under sommaren och återupptas på hösten. Om barnet inte har rätt till eller är i behov av fritidshemsverksamhet börjar verksamhet i förskoleklass eller i samband med skolstart. Om barnet inte har gått i förskola eller pedagogisk omsorg i Borlänge kommun och har behov av fritidshemsplats ska ansökan skickas in.

Avgift för fritidshem

Nedanstående avgifter för fritidshem gäller från och med den 1 januari 2024 vid en inkomst mellan 20 001 och 56 250 kronor i månaden.

Avgifter för fritidshem

Antal barn

% av inkomsten

kr /månad

Barn 1, det yngsta

2% av inkomsten

Högst 1125 kr/månad

Barn 2

1% av inkomsten

Högst 563 kr/månad

Barn 3

1% av inkomsten

Högst 563 kr/månad

För lovgrupp gäller 0,4 % av inkomsten för barn 1 och 0,2 % för barn 2 och 3.