Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet som erbjuds för skolbarn till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Syftet med utbildning vid fritidshem är att komplettera skolan, erbjuda eleverna en meningsfull fritid och stimulera elevernas utveckling. Samtidigt ska fritidshemmet göra det möjligt för föräldrarna att arbeta eller studera. Barn till arbetssökande eller föräldralediga föräldrar har inte rätt till verksamhet vid fritidshem.

Fritidshemmen har aktiviteter före och efter skoldagen, och lokalerna ligger i eller i närheten av skolan.

Ansökan

Du ansöker om fritidshemsplats via en e-tjänst. Du hittar länken till tjänsten  under "Länkar" längre ned på denna sida. När ansökan är behandlad får barnet plats på det fritidshem som hör till barnets skola. När du inte längre har behov av fritidshemsplats ska du säga upp platsen. 

Mer information om verksamheten finns på varje skolas hemsida. 

Avgift för fritidshem

Nedanstående avgifter för fritidshem gäller från och med den 1 februari 2020 vid en inkomst mellan 20 001 och 49 280 kronor i månaden.

Barn 1, det yngsta     2 % av inkomsten   Högst 986 kr/månad
Barn 2 1 % av inkomsten Högst 493 kr/månad
Barn 3 1 % av inkomsten      Högst 493 kr/månad

 

För lovgrupp gäller 0,4 % av inkomsten för barn 1 och 0,2 % för barn 2 och 3.

Sidan senast uppdaterad