Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet som erbjuds för skolbarn till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Syftet med utbildning vid fritidshem är att komplettera skolan, erbjuda eleverna en meningsfull fritid och stimulera elevernas utveckling. Samtidigt ska fritidshemmet göra det möjligt för föräldrarna att arbeta eller studera. Barn till arbetssökande eller föräldralediga föräldrar har inte rätt till verksamhet vid fritidshem.

Fritidshemmen har aktiviteter före och efter skoldagen, och lokalerna ligger i eller i närheten av skolan.

Ansökan

Du ansöker om fritidshemsplats på blanketten som ligger under "Länkar" längre ned på sidan. När ansökan är behandlad får barnet plats på det fritidshem som hör till barnets skola. När du inte längre har behov av fritidshemsplats ska du säga upp platsen. 

Mer information om verksamheten finns på varje skolas hemsida. 

Avgift för fritidshem

Gäller från och med den 1 januari 2017

Inkomst 20 001-45 390 kronor i månaden

Barn 1, det yngsta     2 % av inkomsten   Högst 908 kr/månad
Barn 2 2 % av inkomsten Högst 454 kr/månad
Barn 3 1 % av inkomsten      Högst 454 kr/månad

 

För lovgrupp gäller 0,4 % av inkomsten för barn 1 och 0,2 % för barn 2 och 3.

Sidan senast uppdaterad