Borlänge kommuns logotyp
Gul tegelbyggnad och blå himmel

Domnarvets skola

Välkommen till Domnarvets skola!

På Domnarvets skola går omkring 680 elever från förskoleklass till skolår 9.

Kunskapsfokus och ”grundläge” är viktiga hörnstenar i arbetet på skolan. "Grundläge" innebär att skoldagen och lektionerna ska ha en trygg struktur, att alla uppför sig hyggligt mot varandra och att den som vill lära sig något inte ska bli störd av någon annan. Eleverna ska känna sig trygga på Domnarvets skola, få växa och utvecklas med förtroende för sig själva och andra. När du som elev lämnar Domnarvets skola ska du ha så goda kunskaper med dig att du kan välja det gymnasieprogram du önskar.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa mer om hur vi arbetar med detta:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Word, 444.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Scheman finns på webben. För att se aktuella scheman, gå in via länken nedan:

Schema för klasser på Domnarvets skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritidshem

Kopplat till Domnarvets skola finns fritidshem med tre avdelningar. Avdelningarna Röd, Blå och Grön är för elever från förskoleklass till år 6.

Öppettider och verksamhet på fritids

Fritidshemmet är öppet klockan 06:30-18:00. Vid behov kan öppettiden förlängas till klockan 18:30.

På morgonen erbjuder fritidshemmen pedagogisk verksamhet fram till dess att skolan börjar. Vissa barn äter också frukost på fritids. När skoldagen är slut får barnen på fritids möjlighet till en meningsfull fritid med olika aktiviteter under eftermiddagen. Ibland är aktiviteterna styrda, ibland väljer barnen själva. Mellanmål serveras dagligen.

E-tjänster och Blanketter

Om du klickar på länken här nedanför och sedan går in på "Barn och utbildning" hittar du de e-tjänster eller blanketter som finns tillgängliga, vissa fungerar endast under bestämda tidsintervaller.

Till eTjänster och blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frånvaro/sjukanmälan

Via telefon: Ring 0515-436 23 och knappa in ditt barns personnummer efter telefonsvararens meddelande.

Mobilapp: Ladda ner appen Skola24 och logga in med BankID/Mobilt BankID. Välj Borlänge som inloggningsportal.

Webben: Logga in i Skola24 med BankID/Mobilt BankID.

Kontakt

Telefonnummer till de olika avdelningarna på Domnarvet skolas fritidshem:

Blå
0243-742 21

Grön
0243-742 18

Röd
0243-661 53

Erik Nordin

Rektor för årskurs F-9, ansvar för åk 4-6 och 9.

Telefon: 0243-666 64

E-post: erik.nordin@borlange.se

Karolah Eriksson

Biträdande rektor, ansvar för åk 7 och 8, samt Porten och Oasen.

Telefon: 0243-746 89

E-post: carola.eriksson@borlange.se

Lena Hermansson

Biträdande rektor, ansvar för F-3 samt fritidshemmen.

Telefon: 0243-665 31

E-post: lena.hermansson@borlange.se

Susanne Jansson

Biträdande rektor, ansvar för Spec F-6 samt Fyren.

Telefon: 0243-647 32

E-post: susanne.jansson2@borlange.se

Christina Eklund

Skoladministratör

Telefon: 0243-744 45

E-post: christina.eklund@borlange.se

Malin Wallin Markgren

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0243-747 19

E-post: malin.markgren@borlange.se

 

Satu Paananen

Kurator

Telefon: 0243-744 48

E-post: satu.paananen@borlange.se