Borlänge kommuns logotyp

Domnarvets skola

Välkommen till Domnarvets skola!

På Domnarvets skola går omkring 660 elever från förskoleklass till skolår 9.

Kunskapsfokus och ”grundläge” är viktiga hörnstenar i arbetet på skolan. "Grundläge" innebär att skoldagen och lektionerna ska ha en trygg struktur, att alla uppför sig hyggligt mot varandra och att den som vill lära sig något inte ska bli störd av någon annan. Eleverna ska känna sig trygga på Domnarvets skola, få växa och utvecklas med förtroende för sig själva och andra. När du som elev lämnar Domnarvets skola ska du ha så goda kunskaper med dig att du kan välja det gymnasieprogram du önskar.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa mer om hur vi arbetar med detta:

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Scheman finns på webben. För att se aktuella scheman, gå in via länken nedan:

Schema för klasser på Domnarvets skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fritidshem

Kopplat till Domnarvets skola finns fritidshem både i Domnarvet och Medväga. På Domnarvets fritids finns fyra avdelningar. Avdelningarna Röd, Blå och Grön är för elever från förskoleklass till år 2. Avdelningen Guld är för eleverna i år 3, 4 och 5. På Medväga fritidshem finns en avdelning som heter Skeppet.

Öppettider och verksamhet på fritids

Fritidshemmet är öppet klockan 06:30-18:00. Vid behov kan öppettiden förlängas till klockan 18:30.

På morgonen erbjuder fritidshemmen pedagogisk verksamhet fram till dess att skolan börjar. Vissa barn äter också frukost på fritids. När skoldagen är slut får barnen på fritids möjlighet till en meningsfull fritid med olika aktiviteter under eftermiddagen. Ibland är aktiviteterna styrda, ibland väljer barnen själva. Mellanmål serveras dagligen.

E-tjänster och Blanketter

Vill du ansöka om ledighet för ditt barn? Behöver ditt barn modersmålsundervisning eller specialkost? Vill barnet byta skola?

Om du klickar på länken här nedanför och sedan går in på "Barn och utbildning" hittar du de e-tjänster eller blanketter du behöver.
länk till annan webbplats

 

Till eTjänster och blanketterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjukanmälan

För att sjukanmäla ditt barn, ringer du som förälder/vårdnadshavare till en automatiserad telefontjänst där du får uppge barnets personnummer.

Telefonnummer till sjukanmälan: 0515-436 23

Kontakt

Telefonnummer till de olika avdelningarna på Domnarvet skolas fritidshem:

Blå
0243-742 21

Grön
0243-742 18

Guld
070-587 01 85

Röd
0243-661 53

Skeppet
0243-745 44


Senast uppdaterad: 23 april 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här