Borlänge kommuns logotyp
Gul byggnad och en asfalterad skolgård

Forssaängskolan

Välkommen till Forssaängskolan!

Forssaängskolan är en F-6 skola som ligger i stadsdelen Forssa i Borlänge. Skolan har idag ca 365 elever i förskoleklass och grundskola samt fritidshemsverksamhet med flera avdelningar.

Fokus på kunskapsutveckling, trygghet, studiero och elevers delaktighet genomsyrar hela vårt arbete. Vi har tydliga lektionsstrukturer, kontinuerlig kunskapsuppföljning och ett tydligt arbete kring trygghet och studiero. Vi har höga förväntningar på våra elever.

Forssaängskolan är en av hundra prövningsskolor i Sverige som är med i försöksverksamheten med digitala nationella prov.

Forssaängskolan är en partnerskola till Högskolan Dalarna vilket innebär att vi tar emot lärarstuderande under deras VFU.

På Forssaängskolan ska du mötas av glädje och ett öppet samt välkomnande klimat.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa mer om hur vi arbetar med detta.

Fritidshem

Forssaängskolans fritidshem består av tre avdelningar: Häggen, Linden och Rönnen. På Häggen går förskoleklasseleverna, på Linden går elever i årskurs 1-2 och årskurs 3-6 går på Rönnen.

Öppettider och verksamhet på fritids

Fritidshemmet är öppet klockan 06:30-18:00.

Vid behov kan öppettiden förlängas till klockan 18:30.

De barn som är på morgonfritids får frukost innan skolan börjar. Efter skolan serveras mellanmål.

Fritidshemmet utgår från Skolverkets läroplan för fritidshem. Det erbjuds olika aktiviteter under eftermiddagen.

E-tjänster och Blanketter

Om du klickar på länken här nedanför och sedan går in på "Barn och utbildning" hittar du de e-tjänster eller blanketter som finns tillgängliga, vissa fungerar endast under bestämda tidsintervaller.

Till eTjänster och blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukanmälan

Borlänge kommun använder sig av Skola24 för att registrera frånvaro för elever. Skola24 ger dig som vårdnadshavare möjlighet att få en överblick på frånvaron och du behöver inte heller passa någon telefontid.

Vi vill ha frånvaroanmälan senast kl. 8.00 för den aktuella dagen så att informationen hinner komma fram till berörda lärare. Kom ihåg att du måste anmäla frånvaro varje dag ditt barn är hemma från skolan.

Mer information om Skola24 finns här: Skola24 Länk till annan webbplats.

För att sjukanmäla ditt barn

Via telefon: Ring 0515-436 23 och knappa in ditt barns personnummer efter telefonsvararens meddelande.

Mobilapp: Ladda ner appen Skola24 och logga in med BankID/Mobilt BankID. Välj Borlänge som inloggningsportal.

Webben: Logga in i Skola24 med BankID/Mobilt BankID. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Telefonnummer till de olika avdelningarna på Forssaängskolans fritidshem:

Häggen
0243-759 09

Linden
0243-747 22

Rönnen
0243-747 27


Skolans expedition

Emil Åhman

Skoladministratör

Telefon: 0243-660 91

E-post: emil.ahman@borlange.se