Borlänge kommuns logotyp
Faluröd byggnad, fem fönster och röd- och vita markiser ovanför fönstren

Halvarsgårdars skola

Välkommen till Halvarsgårdars skola!

Halvarsgårdars skola är en enparallellig F-6 skola, med cirka 90 elever.

Halvarsgårdars skola strävar efter att hela tiden sätta elevens eget lärande i centrum, genom tydliga mål, återkoppling och utvärdering tillsammans med eleverna. Med jämna mellanrum undervisar vi i tvärgrupper, där elever från varje årskurs deltar. Undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet. Våra elever har också möjlighet för lek och att utvecklas utomhus i hälsosamma och inspirerande sammanhang, då skolan har tillgång till en god, välfungerande utemiljö. Våra förutsättningar för utepedagogik är mycket goda.

Vi samverkar med Tunets skola, vilka anordnar undervisning för våra elever i ämnet slöjd och med Gylle skola, vilka anordnar undervisning i ämnet Moderna språk och Hem- och konsumentkunskap.

E-tjänster och Blanketter

Om du klickar på länken här nedanför och sedan går in på "Barn och utbildning" hittar du de e-tjänster eller blanketter som finns tillgängliga, vissa fungerar endast under bestämda tidsintervaller.

Till eTjänster och blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukanmälan

För att sjukanmäla ditt barn, ringer du som förälder/vårdnadshavare till en automatiserad telefontjänst där du får uppge barnets personnummer.

Telefonnummer till sjukanmälan: 0515-436 23

Kontakt

Halvarsgårdars skola personalrum: 0243–64842

  • Ingen giltig användare vald.

Christoffer Forsman

Rektor

Telefon: 0243-66299

E-post: christoffer.forsman@borlange.se

Sofia Hellgren

Biträdande rektor

Telefon: 0243-73709

E-post: sofia.hellgren@borlange.se

Anna- Lena Holmgren

Skoladministratör

Telefon: 0243-66294

E-post: anna-lena.holmgren@borlange.se