Borlänge kommuns logotyp

Jakobsgårdskolan – anpassad grundskola

För barn med intellektuell funktionsnedsättning finns anpassad grundskola (tidigare grundsärskola) som ett alternativ till grundskolan. I Borlänge finns anpassad grundskola på Jakobsgårdskolan.

Från och med den 2 juli 2023 byter grundsärskolan namn till anpassad grundskola. Anpassad grundskola ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Läroplan för anpassade grundskolan (skolverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jakobsgårdskolan

För närvarande går omkring 100 elever i årskurs 1-9 i anpassad grundskola i Borlänge, på Jakobsgårdskolan. I anslutning till skolan finns också fritidshem för barn upp till 13 år. Personalen på skolan har stor kompetens för att möta elever i behov av särskilt stöd.

Jakobsgårdskolan (Jaxtorget 5) ligger i en stadsdel med närhet till natur och goda kommunikationer till kultur och sportanläggningar.

Jakobsgårdsskolans vision bygger på fyra hörnstenar:

  • Kunskap och lärande
  • Trygghet, studiero och hälsa
  • Elevmedverkan
  • Föräldrasamverkan

Sjukanmälan

Vid sjukfrånvaro, ring ditt barns arbetslag. Du ser telefonnummer här nedanför.

Jax 1-3 tel. 0243-748 56

Jax 4-9 tel. 0243-661 36

Lunden tel. 0243-66208

Månen tel. 0243-740 59

Raketen tel. 0243-740 26

Täppan tel. 0243-740 62


Fritidshem Månen tel. 0243-661 46

Fritidshem Täppan tel. 0243-663 27

Andreas Rönnbäck

Biträdande rektor

Telefon: 0243-666 27

E-post: andreas.ronnback@borlange.se

Sara Östberg

Skoladministratör

Telefon: 0243-740 84

E-post: sara.ostberg@borlange.se