Borlänge kommun

Vit byggnad med tegelbrunt tak, en del av byggnaden skyms av ett grönt träd

Mjälgaskolan

Välkommen till Mjälgaskolan!

Mjälgaskolan är en kommunal skola som bygger på Montessori-pedagogik. På skolan, som ligger centralt i Borlänge, går cirka 65 elever från förskoleklass upp till årskurs 3.

Montessoripedagogiken bygger på sex grundläggande principer: 

  • Förberedd miljö
  • Frihet/ansvar
  • Individualisering/samarbete
  • Hjälp till självhjälp
  • Konkretion/motorik
  • Helhet/fredstanke

Montessoripedagogiken följer samma läroplaner som andra typer av förskolor och skolor. Speciellt för Montessoripedagogiken är att extra stor vikt läggs vid att varje barn ska ha medinflytande och känna ett eget ansvar. Lärarens roll är att observera eleven och sedan fungera som en handledare som stöttar och motiverar barnet i inhämtningen av kunskap. Arbetet läggs upp med långa arbetspass som ger eleven tid och ro att sysselsätta sig med det de själva väljer utifrån möjligheterna som erbjuds.

Klasserna är så långt som möjligt integrerade och åldersblandade, vilket gör att undervisningen blir individanpassad. Materialet som används inom Montessoripedagogik är mycket konkret och är självrättande för att barnet ska kunna arbeta så självständigt som möjligt. Stora delar av materialet tillverkas av läraren och barnet.

Fritidshem

På Mjälgaskolan finns också ett fritidshem. Fritidshemmet har en avdelning för elever från alla skolans årskurser. Fritids är öppet mellan klockan 06:30 och 18:00. Vid behov kan öppettiden förlängas till klockan 18:30.

På morgonen bedrivs pedagogisk verksamhet på fritidshemmet fram till dess att skolan börjar för dagen. Vissa barn äter också frukost på fritids. Efter skolan erbjuder fritidshemmet barnen olika aktiviteter under eftermiddagen. Mellanmål serveras dagligen.

Sjukanmälan

Om ditt barn inte kan komma till skolan en dag, exempelvis på grund av sjukdom, måste du meddela skolan detta.

Borlänge kommun använder sig av Skola24 för att registrera frånvaro för elever. Skola24 ger dig som vårdnadshavare möjlighet att få en överblick på frånvaron och du behöver inte heller passa någon telefontid.

Vi vill ha frånvaroanmälan senast kl. 8.00 för den aktuella dagen så att informationen hinner komma fram till berörda lärare. Kom ihåg att du måste anmäla frånvaro varje dag ditt barn är hemma från skolan.

Mer information om Skola24 finns här: Skola24

Frånvaro-/sjukanmälan

E-tjänster och Blanketter

Om du klickar på länken här nedanför och sedan går in på "Barn och utbildning" hittar du de e-tjänster eller blanketter som finns tillgängliga, vissa fungerar endast under bestämda tidsintervaller.

Till eTjänster och blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Telefonnummer till Mjälgaskolans fritidshem: 0243-744 37
Telefonnummer till Mjälgaskolans personalrum: 0243-744 51

Sara Evertsson

Rektor

Telefon: 0243-22 20 54

E-post: sara.evertsson@borlange.se

Lena Thurin

Bitr rektor

Telefon: 0243-741 88

E-post: lena.thurin@borlange.se

Maria Rosenberg

Skoladministratör

Telefon: 0243-660 41

E-post: maria.rosenberg@borlange.se