Borlänge kommuns logotyp

Nygårdskolan

Välkommen till Nygårdskolan!

Nygårdskolan är en mångkulturell F-6-skola med fokus på inkludering, goda lärmiljöer samt trygghet och studiero som gagnar barnens kunskapsutveckling och måluppfyllelse.

Skolan leds av rektor och biträdande rektor och personalen är fördelade i flera team, ett för varje årskurs. Inom teamen finns ett nära samarbete med eleven i fokus. I teamen ingår klasslärare, sva-lärare, modersmålslärare, studiehandledare, fritidspedagoger och i vissa fall klassassistenter.

Nygårdskolan har vi även ett elevhälsoteam (EHT) som består av skolledning, skolsköterska, kurator, socialpedagog, speciallärare, utvecklingspedagog och IKT-pedagog. Uppdraget är att ha ett övergripande ansvar för elevhälsan på skolan.

Telefonnummer till sjukanmälan: 0515-436 23

Fritidshem

Nygårdskolans fritidshem består av tre avdelningar: Solen (F-klass och åk 1), Regnbågen (åk 2) och Nymånen/Klubben (åk 3-6).

Öppettider och verksamhet på fritids

Fritidshemmet är öppet klockan 06:30-18:00. Vid behov kan öppettiden förlängas till klockan 18:30.

På morgonen bedrivs pedagogisk verksamhet fram till dess att skolan börjar för dagen. Vissa barn äter också frukost på fritids. Frukosten serveras klockan 07:15. Efter skolan erbjuder fritids barnen en meningsfull fritid med olika aktiviteter under eftermiddagen. Mellanmål serveras dagligen.

Unikum

Unikum är Borlänge kommuns lärplattform som används för information och kommunikation till elever och vårdnadshavare samt dokumentation av elevernas kunskapsutveckling. Detta görs genom pedagogiska planeringar, individuella utvecklingsplaner, skriftliga omdömen, extra anpassningar och stödinsatser kopplat till ditt barn.

Inloggning i Unikum för vårdnadshavare

Vi rekommenderar att du som vårdnadshavare loggar in i Unikum med BankID eller mobilt BankID.

Läs mer och hitta inloggning till Unikum

Om du behöver hjälp går det bra att ställa frågor till personalen på skolan.

Värdegrund

Hela skolan genomsyras av kollegialt lärande, gemensamma mål och arbetsglädje. I vårt dagliga arbete är den demokratiska värdegrunden basen för vår människosyn och våra elever utvecklas i en interkulturell miljö där vi ser olikheter som en tillgång. Både personal och elever lär dagligen av och tillsammans med varandra. Trivsel och engagemang hos vuxna och barn ger en bra miljö för lärande och utveckling på vår skola. Här ska alla barn känna trygghet och erbjudas en bra lärmiljö. Viktiga frågor är hälsa, miljö och värdegrund. Skolan är tilldelad Grön Flagg tack vare engagemang och fokus på miljön.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling (likabehandlingsplan)PDF

Elevversion av Nygårdskolans likabehandlingsplanPDF

Nygårdskolans trivselreglerPDF

Arbetssätt

På Nygårdskolan ska alla elever utvecklas utifrån sin fulla kapacitet och uppleva trygghet och studiero varje dag. Därför har personalgruppen, tillsammans med skolledningen, utarbetat ett tydligt och gemensamt förhållningssätt kopplat till lektionsstruktur, stimulerande rast och lågaffektivt bemötande. Nygårdskolan har lång erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt och sätter språket i fokus i samtliga ämnen. Skolans förstelärare följer och driver vårt pedagogiska arbete utifrån beprövad erfarenhet och nya pedagogiska strömningar. Detta förstärks genom vår partnersamverkan med högskolan i Falun.

Skolan är med i NTA-projektet, som står för "Naturkunskap och Teknik för Alla". Vi arbetar fortlöpande med olika teman inom biologi, fysik, kemi och teknik från förskoleklass till sexan. Skolan har även ett samarbete med El Sistema tillsammans med Borlänge musikskola, där eleverna bland annat får lära sig spela ett orkesterinstrument. Tillsammans stärker vi elevernas framtidstro och skapar därför goda förutsättningar för våra elevers framtid.

Utifrån personalens utvärderingar, elevernas måluppfyllelse och elevenkäter de senaste åren samt i arbetet med Samverkan för bästa skola arbetar Nygårdskolan mot följande mål under läsåret 20/21:
- Trygg och rörelserik skoldag inklusive rast
- Ökad måluppfyllelse i SVA/svenska samt matematik
- Ökad studiero och motivation för att nå högre måluppfyllelse
- Utveckling av elevhälsoteamet, digitaliseringen och fritidshemmet

Sedan läsårsstarten 2020 har Nygårdskolan haft aktiva raster i samarbete med RFSISU Dalarna. Det digitala arbetet har utvecklats genom att bland annat arbeta med digitala läromedel för eleverna.

Lärarstudenter kopplade till Högskolan Dalarna

Du som är lärarstuderande - klicka på länken för att läsa mer om vårt arbete med VFU!

VFU-arbete på NygårdskolanPDF

Förskolan

Till Nygårdsenheten hör också förskolorna Kometen och Planeten. Mer information om dessa verksamheter finns på förskolornas egna sidor. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer.

Kometen

Planeten 

Satelliten

E-tjänster och Blanketter

Vill du ansöka om ledighet för ditt barn? Behöver ditt barn modersmålsundervisning eller specialkost? Vill barnet byta skola?

Om du klickar på länken här nedanför och sedan går in på "Barn och utbildning" hittar du de e-tjänster eller blanketter du behöver.
länk till annan webbplats

 

Till eTjänster och blanketterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjukanmälan

För att sjukanmäla ditt barn, ringer du som förälder/vårdnadshavare till en automatiserad telefontjänst där du får uppge barnets personnummer.

Kontakt

Här följer telefonnummer till de olika avdelningarna på Nygårdskolans fritidshem.

Solen
070-132 25 81

Regnbågen
0243-748 41

Nymånen/Klubben
0243-742 43