Borlänge kommuns logotyp

Nygårdskolan

Välkommen till Nygårdskolan!

Nygårdskolan är en mångkulturell F-6-skola med fokus på inkludering, goda lärmiljöer samt trygghet och studiero som gagnar barnens kunskapsutveckling och måluppfyllelse.

Skolans ledningsgrupp består av rektor och biträdande rektorer. Personalen är fördelade i flera team, ett för varje årskurs. Inom teamen finns ett nära samarbete med eleven i fokus. I teamen ingår klasslärare, sva-lärare, modersmålslärare, studiehandledare, fritidspedagoger och i vissa fall klassassistenter.

På Nygårdskolan har vi även ett elevhälsoteam (EHT) som består av skolledning, skolsköterska, kurator, socialpedagog och speciallärare. Uppdraget är att ha ett övergripande ansvar för elevhälsan på skolan.

Fritidshem

Nygårdskolans fritidshem består av tre avdelningar:

Satelliten (F-klass), 073-204 65 63

Nymånen (åk 1), 070-303 36 91

Klubben (åk 2-6), 070-132 25 81

Öppettider och verksamhet på fritids

Fritidshemmet är öppet klockan 06:30-18:00. Vid behov kan öppettiden förlängas till klockan 18:30.

På morgonen bedrivs pedagogisk verksamhet fram till dess att skolan börjar för dagen. Vissa barn äter också frukost på fritids. Frukosten serveras klockan 06:45. Efter skolan erbjuder fritids barnen en meningsfull fritid med olika aktiviteter under eftermiddagen. Mellanmål serveras dagligen.

Sjukanmälan

Om ditt barn inte kan komma till skolan en dag, exempelvis på grund av sjukdom, måste du meddela det till skolan.

Vi vill ha frånvaroanmälan senast kl. 8.00 för den aktuella dagen så att informationen hinner komma fram till ditt barns lärare. Kom ihåg att du måste anmäla frånvaro varje dag ditt barn är hemma från skolan.

Borlänge kommun använder sig av Skola24 för att registrera frånvaro för elever. Skola24 ger dig som vårdnadshavare möjlighet att få en överblick på frånvaron och du behöver inte heller passa någon telefontid. Om du saknar inloggning till Skola24 kan du kontakta skolan så hjälper vi dig med det. Mer information om Skola24 finns här: Skola24

Frånvaro-/sjukanmälan

Du kan anmäla ditt barns frånvaro på något av dessa sätt:

  • Via telefon: Ring 0515-436 23 och knappa in ditt barns personnummer efter telefonsvararens meddelande.
  • Mobilapp: Ladda ner appen Skola24 och logga in med ditt konto. Kom ihåg att ange domän borlange.skola24.se.
  • Webben: Gå in på sidan borlange.skola24.se och logga in på ditt konto.

Ledighet för elev

Ledighetsansökan görs digitalt via systemet Skola 24. Ledighet ska ansökas minst 10 skoldagar innan ledigheten.

Ansökan finns som länk på Borlänge kommuns hemsida och i Skola24. För att kunna ansöka om ledighet behöver båda vårdnadshavarna godkänna och signera ansökan med e-legitimation.

Om ni ändå behöver ansöka på blankett finns den endast att hämta hos Borlänge kommuns Servicecenter och lämnas därefter till elevens mentor på skolan.

Båda vårdnadshavarna måste godkänna och skriva under ansökan.

Unikum

Unikum är Borlänge kommuns lärplattform som används för information och kommunikation till elever och vårdnadshavare samt dokumentation av elevernas kunskapsutveckling. Detta görs genom pedagogiska planeringar, individuella utvecklingsplaner, skriftliga omdömen, extra anpassningar och stödinsatser kopplat till ditt barn.

Inloggning i Unikum för vårdnadshavare

Vi rekommenderar att du som vårdnadshavare loggar in i Unikum med BankID eller mobilt BankID.

Läs mer och hitta inloggning till Unikum

Om du behöver hjälp går det bra att ställa frågor till personalen på skolan.

Värdegrund

Skolans arbete präglas av kollegialt lärande, gemensamma mål och arbetsglädje. I vårt dagliga arbete är den demokratiska värdegrunden basen för vår människosyn och våra elever utvecklas i en interkulturell miljö där vi ser olikheter som en tillgång. Både personal och elever lär dagligen av och tillsammans med varandra. Trivsel och engagemang hos vuxna och barn ger en bra miljö för lärande och utveckling på vår skola. Här ska alla barn känna trygghet och erbjudas en bra lärmiljö. Viktiga frågor är hälsa, miljö och värdegrund.

Likabehandlingsplan Nygårdskolan Pdf, 688.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Nygårdskolans värdegrund Pdf, 189 kB.

Arbetssätt

På Nygårdskolan ska alla elever utvecklas utifrån sin fulla kapacitet och uppleva trygghet och studiero varje dag. Därför har personalgruppen, tillsammans med skolledningen, utarbetat ett tydligt och gemensamt förhållningssätt kopplat till lektionsstruktur, stimulerande rast och lågaffektivt bemötande. Nygårdskolan arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt och sätter språket i fokus i samtliga ämnen. Skolans förstelärare följer och driver vårt pedagogiska arbete utifrån beprövad erfarenhet och nya pedagogiska strömningar. Detta förstärks genom vår partnersamverkan med högskolan i Falun.

Skolan är med i NTA-projektet, som står för "Naturkunskap och Teknik för Alla". Vi arbetar fortlöpande med olika teman inom biologi, fysik, kemi och teknik från förskoleklass till årskurs sex.

Tillsammans stärker vi elevernas framtidstro och skapar därför goda förutsättningar för våra elevers framtid.

Sedan läsårsstarten 2020 har Nygårdskolan haft aktiva raster i samarbete med RFSISU Dalarna. Det digitala arbetet har utvecklats genom att bland annat arbeta med digitala läromedel för eleverna.

E-tjänster och Blanketter

Om du klickar på länken här nedanför och sedan går in på "Barn och utbildning" hittar du de e-tjänster eller blanketter som finns tillgängliga, vissa fungerar endast under bestämda tidsintervaller.

Till eTjänster och blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lärarstudenter kopplade till Högskolan Dalarna

Du som är lärarstuderande - klicka på länken för att läsa mer om vårt arbete med VFU!

VFU-arbete på Nygårdskolan Pdf, 176.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Förskolan

Till Nygårdsenheten hör också förskolorna Kometen och Planeten. Mer information om dessa verksamheter finns på förskolornas egna sidor. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer.

Kometen

Planeten

Satelliten

Kontakt Nygårdskolan

Kristina Widmark

Biträdande rektor

Telefon: 0243-66375

E-post: kristina.widmark@borlange.se

Nikita Mäkitalo

Skoladministratör

Telefon: 0243-74013

E-post: nikita.makitalo@borlange.se

Madeleine Persson

Socialpedagog/biträdande rektor

Telefon: 0243-74304

E-post: madeleine.persson@borlange.se

Kontakt Nygårdskolans fritidshem

Telefonnummer till de olika avdelningarna:

Satelliten
073-204 65 63

Nymånen
070-303 36 91

Klubben
070-132 25 81