Borlänge kommuns logotyp
Gul tegelbyggnad med texten Tjärnaskolan på

Tjärnaskolan

Välkommen till Tjärnaskolan!

Tjärnaskolan är en två- och treparallellig grundskola med cirka 350 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger centralt i Borlänge i bostadsområdet Bullermyren - Hagalund. Förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 2 samt fritids är lokaliserade i Solängsskolans lokaler.

Tjärnaskolan har en flexibel organisation för att möta barnens behov. Lärarna undervisar utifrån behörighet och arbetar i team runt varje årskurs.

Fritidshem

Tjärnaskolans fritidshem består av tre avdelningar: Månen, Solen och Klubben. På Månen går elever från förskoleklass, på Solen elever från årskurs 1 och 2 och på Klubben går elever från årskurs 3-6.

Öppettider och verksamhet på fritids

Fritidshemmet är öppet klockan 06:30-18:00. Vid behov kan öppettiden förlängas till klockan 18:30.

På morgonen bedrivs pedagogisk verksamhet fram till dess att skolan börjar för dagen. Vissa barn äter också frukost på fritids. Efter skolan erbjuds barnen en meningsfull fritid med olika aktiviteter under eftermiddagen. Mellanmål serveras dagligen.

Lärarutbildning på skolan

Tjärnaskolan är en av Högskolan Dalarnas partnerskolor. Varje partnerskola är utvald efter en noggrann utvärdering utifrån ett antal kriterier. De områden som högskolan granskar är handledarresurser, handledarkompetens, forskning och utveckling samt kvalitetsmedveten skolkultur.

E-tjänster och Blanketter

Om du klickar på länken här nedanför och sedan går in på "Barn och utbildning" hittar du de e-tjänster eller blanketter som finns tillgängliga, vissa fungerar endast under bestämda tidsintervaller.

Till eTjänster och blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukanmälan

För att sjukanmäla ditt barn, ringer du som förälder/vårdnadshavare till en automatiserad telefontjänst där du får uppge barnets personnummer.

Telefonnummer till sjukanmälan: 0515-436 23

Kontakt

Här hittar du telefonnummer till de olika avdelningarna på Tjärnaskolans fritidshem.

Månen: 0243-747 93

Solen: 0243- 744 30

Klubben: 0243-660 77