Borlänge kommuns logotyp

Läsårstider, lov, ledighet

Här hittar du läsårstider för grundskolan i Borlänge kommun, samt information om ledighet och ledighetsansökan.

Läsåret 2021/2022

Höstterminen 2021

Läsårsstart: 18 augusti
Höstlov: 1-5 november
Terminsavslutning: 21 december

Vårterminen 2022

Terminsstart: 12 januari
Sportlov: 28 februari - 4 mars
Påsklov: 15 - 22 april
Kristi himmelsfärdsdag + lovdag: 26-27 maj
Lovdag Sveriges nationaldag: 6 juni
Terminsavslutning: 9 juni

Ledighet och ledighetsansökan

Elever har rätt till kortare ledigheter. Det är rektor som fattar beslut om elevens ledighet men när det gäller de första tio ledighetsdagarna per läsår kan rektor delegera beslutet till elevens mentor/klassföreståndare/lärare. I skollagen sägs att en elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Det kan exempelvis handla om tandläkarbesök eller enstaka dagars frånvaro på grund av familjehögtid, resa eller liknande.

Om en elev har varit ledig i sammanlagt 10 skoldagar under läsåret och ansöker om ytterligare ledighet krävs det enligt skollagen synnerliga skäl för att den ledigheten ska beviljas. Skolan är mycket restriktiv med att bevilja denna typ av ledighet. Att exempelvis åka på en semesterresa är inte synnerliga skäl.
Inför ledigheten görs en samlad bedömning utifrån elevens situation, tex. frånvarons längd, elevens studiesituation (utifrån hur eleven ligger till mot kunskapsmålen), möjlighet att kompensera för den förlorade undervisningen och hur angelägen ledigheten är för eleven.

Samma regler för ledighet gäller för elever i förskoleklass.

I Borlänge kommuns skolor beviljas inte ledighet under perioder då nationella prov pågår för åldersklasser som har dessa. Det är inte heller lämpligt att eleven söker ledighet under de första veckorna när eleven bytt skola eller klass. Under den tiden läggs mycket fokus på att få den nya gruppen att lära känna både varandra och personalen.

Ledighetsansökan via Skola24

Ledighetsansökan görs digitalt via systemet Skola 24.

Information om ledighet för elev

Från och med januari 2021 kommer ledighetsansökan för elever att göras digitalt i Skola24. Ansökan kommer att finnas som länk på Borlänge kommuns hemsida och i Skola24. För att kunna ansöka om ledighet behöver båda vårdnadshavarna godkänna och signera ansökan med e-legitimation.

Om ni ändå behöver ansöka på blankett finns den endast att hämta hos Borlänge kommuns Servicecenter och lämnas därefter till elevens mentor på skolan.

Båda vårdnadshavarna måste godkänna och skriva under ansökan.

Information på Arabiska Pdf, 148.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Information på Engelska Pdf, 102.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Information på Somaliska Pdf, 6.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Information på Tigrinja Pdf, 69.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Information på Kurmanji Pdf, 101.2 kB, öppnas i nytt fönster.