Borlänge kommuns logotyp

Läsårstider, lov, ledighet

Här hittar du läsårstider för grundskolan i Borlänge kommun, samt information om ledighet och ledighetsansökan.

Läsåret 2024/2025

Höstterminen 2024

Läsårsstart: 21 augusti
Höstlov: Vecka 44 (28 oktober-3 november)
Terminsavslutning: 20 december

Vårterminen 2025

Terminsstart: 8 januari
Sportlov: Vecka 9 (24 februari-2 mars)
Påsklov: Vecka 17 (18-27 april)
Lovdagar: 1 maj, 2 maj, 29-30 maj och 6 juni
Terminsavslutning: 12 juni

Ledighet och ledighetsansökan

Elever har rätt till kortare ledigheter. Det är rektor som fattar beslut om elevens ledighet men när det gäller de första tio ledighetsdagarna per läsår kan rektor delegera beslutet till elevens mentor/klassföreståndare/lärare. I skollagen sägs att en elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Det kan exempelvis handla om tandläkarbesök eller enstaka dagars frånvaro på grund av familjehögtid, resa eller liknande.

Inför ledighet görs samlad bedömning

Om en elev har varit ledig i sammanlagt 10 skoldagar under läsåret och ansöker om ytterligare ledighet krävs det enligt skollagen synnerliga skäl för att den ledigheten ska beviljas. Skolan är mycket restriktiv med att bevilja denna typ av ledighet. Att exempelvis åka på en semesterresa är inte synnerliga skäl.

Inför ledigheten görs en samlad bedömning utifrån elevens situation, till exempel frånvarons längd, elevens studiesituation (utifrån hur eleven ligger till mot kunskapsmålen), möjlighet att kompensera för den förlorade undervisningen och hur angelägen ledigheten är för eleven.

Ingen ledighet under nationella prov

I Borlänge kommuns skolor beviljas inte ledighet under perioder då nationella prov pågår för åldersklasser som har dessa. Det är inte heller lämpligt att eleven söker ledighet under de första veckorna när eleven bytt skola eller klass. Under den tiden läggs mycket fokus på att få den nya gruppen att lära känna både varandra och personalen.

Samma regler för ledighet gäller för elever i förskoleklass.

Mer information om skolgång och skolplikt

Ledighetsansökan via Skola24

Om du behöver söka ledighet för ditt barn gör du det digitalt via systemet Skola 24.

Skola 24 - mer information och inloggning

Om ni ändå behöver ansöka på blankett finns sådan att hämta hos Borlänge kommuns servicecenter (Röda vägen 50). När ni fyllt i blanketten, lämna den till elevens mentor på skolan.

Båda vårdnadshavarna måste godkänna och skriva under ansökan.