Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Läsårstider för grundskolan, lov, ledighet

Här hittar du läsårstider för grundskolan i Borlänge kommun, samt information om ledighet och ledighetsansökan.

Läsåret 2019/2020

Höstterminen 2019

Läsårsstart: 21 augusti 
Terminsavslutning: 20 december

Lovdagar
Höstlov 28 oktober - 1 november
Jullov 23 december 2019 - 8 januari 2020

Vårterminen 2020

Terminsstart: 9 januari
Terminsavslutning: 11 juni

Lovdagar
Sportlov  24-28 februari
Påsklov 9-17 april
Lovdag 30 april
Kristi himmelsfärds dag 22 maj (klämdag)

 

Läsåret 2020/2021

Höstterminen 2020

Läsårsstart: 19 augusti
Höstlov: 26-30 oktober
Terminsavslutning: 18 december

Vårterminen 2021

Terminsstart: 11 januari
Sportlov: 1-5 mars
Påsklov: 2-9 april
Kristi himmelsfärds dag + lovdag: 13-14 maj
Terminsavslutning: 10 juni

 

Ledighet, ledighetsansökan

Elever har rätt till kortare ledigheter. Alla kortare ledigheter måste godkännas av elevens lärare, klassföreståndare eller mentor.  

Det är rektor som fattar beslut om elevens ledighet. När det gäller de första tio ledighetsdagarna kan rektor delegera beslutet till elevens mentor. Inför ledigheten görs en samlad bedömning av elevens situation i skolan. Enligt skollagen får ledighet endast beviljas om det finns synnerliga skäl. Skälet behövas styrkas av läkare, psykolog eller kurator.

En längre semesterresa med familjen är inte skäl till att godkänna en längre ledighet. Ett råd till föräldrar är därför att inte beställa en resa utanför ordninarie lov. Att ta ledigt utan att en ledighetsansökan beviljats betraktas som skolk.

I Borlänge kommuns skolor beviljas inte ledighet under perioder då nationella prov pågår. Det är inte heller lämpligt att eleven söker ledighet under de första veckorna när eleven bytt skola eller klass. Under den tiden läggs mycket fokus på att få den nya gruppen att lära känna både varandra och personalen.

Hur ansökan om ledighet går till kan skilja sig något från en skola till en annan. På vissa skolor ska ledighetsansökan göras digitalt via systemet Skola 24, medan andra skolor tar emot ledighetsansökan via den blankett du hittar längst ned på denna sida. Kontakta skolan ditt barn går på om du är osäker på hur rutinen ser ut just där.

Sidan senast uppdaterad