Borlänge kommuns logotyp

Läsårstider, lov, ledighet

Här hittar du läsårstider för grundskolan i Borlänge kommun, samt information om ledighet och ledighetsansökan.

Läsåret 2020/2021

Höstterminen 2020

Läsårsstart: 19 augusti
Höstlov: 26-30 oktober
Terminsavslutning: 18 december

Vårterminen 2021

Terminsstart: 11 januari
Sportlov: 1-5 mars
Påsklov: 2-9 april
Kristi himmelsfärdsdag + lovdag: 13-14 maj
Terminsavslutning: 10 juni

Läsåret 2021/2022

Höstterminen 2021

Läsårsstart: 18 augusti
Höstlov: 1-5 november
Terminsavslutning: 21 december

Vårterminen 2022

Terminsstart: 12 januari
Sportlov: 28 februari - 4 mars
Påsklov: 15 - 22 april
Kristi himmelsfärdsdag + lovdag: 26-27 maj
Lovdag Sveriges nationaldag: 6 juni
Terminsavslutning: 9 juni

Ledighet och ledighetsansökan

Elever har rätt till kortare ledigheter. Alla kortare ledigheter måste godkännas av elevens lärare, klassföreståndare eller mentor.  

Det är rektor som fattar beslut om elevens ledighet. När det gäller de första tio ledighetsdagarna kan rektor delegera beslutet till elevens mentor. Inför ledigheten görs en samlad bedömning av elevens situation i skolan. Enligt skollagen får ledighet endast beviljas om det finns synnerliga skäl. Skälet behövas styrkas av läkare, psykolog eller kurator.

En längre semesterresa med familjen är inte skäl till att godkänna en längre ledighet. Ett råd till föräldrar är därför att inte beställa en resa utanför ordinarie lov. Att ta ledigt utan att en ledighetsansökan beviljats betraktas som skolk.

I Borlänge kommuns skolor beviljas inte ledighet under perioder då nationella prov pågår. Det är inte heller lämpligt att eleven söker ledighet under de första veckorna när eleven bytt skola eller klass. Under den tiden läggs mycket fokus på att få den nya gruppen att lära känna både varandra och personalen.


Ledighetsansökan via Skola24

Ledighetsansökan görs digitalt via systemet Skola 24.

Information om ledighet för elev

Från och med januari 2021 kommer ledighetsansökan för elever att göras digitalt i Skola24. Ansökan kommer att finnas som länk på Borlänge kommuns hemsida och i Skola24. För att kunna ansöka om ledighet behöver båda vårdnadshavarna godkänna och signera ansökan med e-legitimation.

Om ni ändå behöver ansöka på blankett finns den endast att hämta hos Borlänge kommuns Servicecenter och lämnas därefter till elevens mentor på skolan.

Båda vårdnadshavarna måste godkänna och skriva under ansökan.

Information på ArabiskaPDF

Information på EngelskaPDF

Information på SomaliskaPDF

Information på TigrinjaPDF

Information på KurmanjiPDF