Borlänge kommuns logotyp

Skolbyte inom grundskolan

Vill du som vårdnadshavare byta kommunal skola, byta från en fristående till en kommunal skola eller byta från en kommunal skola till en friskola för ditt barn? Då ska du ansöka om det. Ansökan för byte inför vårterminen 2021 är öppen under perioden 12- 30 oktober.

Varje termin har vi speciella skolbytesperioder då e-tjänsten är öppen för ansökan om skolbyte. Efter varje skolbytesperiod går vi igenom ansökningarna. Om det finns plats på den önskade skolan kommer din ansökan att beviljas och ditt barn erbjudas plats på önskad skola.

Genom att ha skolbytesperioder och hantera ansökningarna samtidigt blir det rättssäkert och likvärdigt och alla får samma möjlighet till ett önskat skolbyte. I vissa fall kan särskilda skäl föreligga ett skolbyte, vilket då kan ske utöver terminsvisa skolbyten. Dessa ansökningar kan göras när som helst under året. 

Så går ansökan till

Ansökan om skolbyte ska i första hand göras digitalt med hjälp av e-legitimation. Ansökan på blankett är möjligt om du saknar e-legitimation eller av andra anledningar inte kan göra en digital ansökan. Blankett finns att hämta på kommunens servicecenter, Röda vägen 50.

Perioden för ansökan om skolbyte inför vårterminen 2021 är den 12-30 oktober 2020. Inför höstterminen 2021 är ansökningsperioden den 12-30 april 2021.

Ansök om skolbyte via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan är giltig endast för kommande termin och vi använder oss inte av kösystem. Om en elev inte kan beviljas byte till den sökta terminen för att det inte finns ledig plats, måste en ny ansökan göras inför nästa termin om önskan om byte kvarstår.

Om du vill byta till en fristående skola måste du kontakta den skolan för att se om det finns plats. Fristående skolor har egna kösystem.

Har du frågor om skolbyte kontakta skolval@borlange.se.

För boende i annan kommun

Vill ni att ert barn ska gå i grundskola i Borlänge kommun fast ni är folkbokförda i en annan kommun? Då kan ni ansöka om detta. Klicka på länken här nedanför för att läsa mer om hur ansökan går till.

Skolplacering från annan kommun