Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Skolskjuts

Barn och elever som går i grundskolan har rätt till skolskjuts om det exempelvis är långt till skolan. Här kan du läsa om hur du ansöker om skolskjuts och vilka regler som avgör om en elev har rätt till skolskjuts.

Vem har rätt till kostnadsfri skolskjuts?

 Enligt skollagen 10 kap 32 § är varje kommun skyldig att anordna skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållande, funktionsnedsättning hos elev eller av någon annan särskild omständighet. Skolskjuts är avgiftsfria resor till och från skolan (ej fritidsverksamhet). Ansökan om skolskjuts ska göras en gång per år (inför kommande läsår). Du ska också göra en ansökan om  förhållandena för barnets boende förändras under läsåret. Ansökan om skolskjuts för läsår 20/21 öppnar i April, mer information kommer. 

Ansökan om skolskjuts

Vill du ansöka om skolskjuts för VT -20? Fyll i blanketten nedan och skicka in. Ansökan om skolskjuts för läsår 20/21 öppnar i April, mer information kommer.

Avståndsregler och särskilda skäl

Rätten till skolskjuts avgörs i första hand av avståndet till av kommunen anvisad skola.

Skolskjuts vid växelvis boende

Om en elev bor ungefär lika mycket hos vårdnadshavare med skilda adresser inom kommunen kan man ha rätt till skolskjuts vid växelvis boende.

Busskort - skolkort

Elever som får skolskjuts genom den allmänna kollektivtrafiken har fått ett så kallat skolkort hemskickat.

Tillfällig skolskjuts vid olycksfall

Om en elev skadar sig under skoltid eller skadar sig på vägen till eller från skolan ersätter skolförsäkringen skolskjuts om behov finns.

Val av skola

Enligt skollagen prövas rätten till skolskjuts i första hand till av kommunen hänvisad skola. I Borlänge sker det via närhetsprincipen och styrs utifrån upptagningsområden.

Tidtabell för skolskjuts, HT 19

918 Halvars skola.pdf

919 Idkerberget .pdf

920 Domnarvets skola.pdf

923 Ornäs-Domnarvet.pdf

 

Andra linjesträckningar finner ni på Dalatrafiks hemsida (se länk längre ner).

Frågor och svar om skolskjuts

Här hittar du vanliga frågor och svar angående skolskjutsar. För ytterligare information om skolskjutsar hittar du kontaktuppgifter uppe till höger.

Sidan senast uppdaterad