Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Skolskjuts

Barn och elever som går i grundskolan har rätt till skolskjuts om det exempelvis är långt till skolan. Här kan du läsa om hur du ansöker om skolskjuts och vilka regler som avgör om en elev har rätt till skolskjuts.

Vem har rätt till kostnadsfri skolskjuts?

Rätten till skolskjuts grundar sig i skollagen samt det regionala reglementet för skolskjuts med den lokala bilagan för Borlänge kommun. Utifrån dessa uppsatta regler tas alla beslut om skolskjuts. Det handlar bland annat om hur långt eleven har till skolan och hur gammal eleven är. 

Ansökan om skolskjuts ska göras en gång per år (inför kommande läsår). Du ska också göra en ansökan om förhållandena för barnets boende förändras under läsåret.

Från och med HT 18 är förskoleklass belagd med skolplikt. Det innebär att barn i förskoleklass även kan ha rätt till skolskjuts enligt samma regler som grundskolan. Ansökan görs via blanketten nedan. 

Resor till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavaren för.

Ansökan om skolskjuts

Vill du ansöka om skolskjuts? Fyll i blanketten nedan och skicka den med post till Borlänge kommun.

Avståndsregler och särskilda skäl

Följande avståndsregler gäller i Borlänge kommun.

Skolskjuts vid växelvis boende

Växelvis boende avser elev där vårdnadshavare har gemensam vårdnad och elev bor ungefär lika mycket på båda adresserna. Båda adresserna måste vara inom kommunen.

Busskort - skolkort

Elever som får skolskjuts genom den allmänna kollektivtrafiken har fått ett så kallat skolkort hemskickat.

Tillfällig skolskjuts vid olycksfall

Om en elev skadar sig under skoltid eller skadar sig på vägen till eller från skolan ersätter skolförsäkringen skolskjuts om behov finns.

Val av skola

Enligt skollagen prövas rätten till skolskjuts i första hand till av kommunen hänvisad skola. I Borlänge sker det via närhetsprincipen och styrs utifrån upptagningsområden.

Tidtabell för skolskjuts, höstterminen 2018

 Efter 9 december återstår endast nedan stängda skolskjutsar. Resten av linjerna har arbetats om och är presenterade på Dalatrafiks hemsida (se länk längre ned på sidan).

918-Halvars.pdf

920-Domnarvet.pdf

923-Domnarvet/Ornäs.pdf

Frågor och svar om skolskjuts

Här hittar du vanliga frågor och svar angående skolskjutsar. För ytterligare information om skolskjutsar hittar du kontaktuppgifter uppe till höger.

Enligt skollagen 10 kap 32 § är varje kommun skyldig att anordna skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållande, funktionsnedsättning hos elev eller av någon annan särskild omständighet. Skolskjuts är avgiftsfria resor till och från skolan (ej fritidsverksamhet).

 

Sidan senast uppdaterad