Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Ansökan om skolskjuts

Vill du ansöka om skolskjuts? Fyll i blanketten nedan och skicka in.

Årlig ansökan ska ha kommit in till kommunen senast den 8 april.

Ingen bedömning av rätt till skolskjuts sker utan att ansökan inkommit till handläggare.

Behandlingstiden för ansökan varierar och svar förmedlas via brev eller e-post.

Om förutsättningar förändras under skolåret skall ny ansökan om skolskjuts skickas in. Det gäller om ni till exempel flyttar eller byter skola.

Avståndsregler och särskilda skäl

Rätten till skolskjuts avgörs i första hand av avståndet till av kommunen anvisad skola.

Skolskjuts vid växelvis boende

Om en elev bor ungefär lika mycket hos vårdnadshavare med skilda adresser inom kommunen kan man ha rätt till skolskjuts vid växelvis boende.

Tillfällig skolskjuts vid olycksfall

Om en elev skadar sig under skoltid eller skadar sig på vägen till eller från skolan ersätter skolförsäkringen skolskjuts om behov finns.

Sidan senast uppdaterad