Borlänge kommuns logotyp

Skolskjutsområden i Borlänge

Har ditt barn rätt till skolskjuts? På den här sidan finns kartor för skolskjutsområden i Borlänge kommun.

Leta upp barnets skola i listan och klicka på rätt årskurs. En karta som visar skolan och närområdet öppnas då i ett nytt fönster.

Elever som bor inom området markerat med röd färg har inte rätt till skolskjuts.

Elever som bor utanför markeringen har rätt till skolskjuts.

På kartan finns även förslag på säkra skolvägar till och från skolan.

Skolskjuts vid val av annan skola inom kommunen

Elever som väljer att gå i en annan skola än den som kommunen annars skulle ha placerat dem i har rätt till skolskjuts om:

Observera att ingen kompletterande trafik sätts in för skjuts till annan skola än placeringsskolan.

  • Ingen giltig användare vald.