Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Tillfällig skolskjuts vid olycksfall

Om en elev skadar sig under skoltid eller skadar sig på vägen till eller från skolan ersätter skolförsäkringen skolskjuts om behov finns.

Elevens vårdnadshavare ska anmäla olycksfallet till försäkringsbolaget genom att antingen ringa eller göra anmälan på Folksams webbsida. (Läkarintyg krävs.)

Om skada uppkommer på fritiden ska vårdnadshavare alltid i första hand kontrollera om eleven har egen olycksfallsförsäkring som täcker kostnaden för skolskjuts.

Om kostnaden inte täcks av elevens egen försäkring kan skolskjuts anordnas av kommunen i de fall där skolskjuts är nödvändig. Vid dessa tillfällen kontaktas kommunens skolskjutshandläggare för bedömning (läkarintyg krävs). 

Ansökan om skolskjuts

Vill du ansöka om skolskjuts? Fyll i blanketten nedan och skicka in.

Avståndsregler och särskilda skäl

Rätten till skolskjuts avgörs i första hand av avståndet till av kommunen anvisad skola.

Sidan senast uppdaterad