Borlänge kommuns logotyp

Val av skola

Val av skola till förskoleklass och årskurs 7 inför läsåret 2021/2022 kommer att öppnas för ansökan under december 2020. Ansökan ska i första hand göras digitalt med hjälp av e-legitimation. Ansökan på blankett kommer att vara möjligt om du saknar e-legitimation eller av andra anledningar inte kan göra en digital ansökan, denna blankett hämtas på Servicecenter.

Enligt skollagen har vårdnadshavare rätt at önska skola. Skolornas kapacitet, den kommunala ekonomin och skolorganisationen begränsar dock möjligheterna till ett helt fritt val.

Skolvalet gäller för både kommunala och fristående skolor. Kommunen kommer att se till att alla barn, även de som inte gjort detta val, får plats på en kommunal skola nära hemmet enligt de regler som finns. Om vi inte kan tillgodose ert önskemål kommer ert barn att placeras på skolan i ert upptagningsområde.

Beslut om skolplacering

Beslut om vilken skola elever fått efter skolval till förskoleklass och årskurs 7 kommer via mejl/sms om ansökan gjorts digitalt och via brev om du ansökt på blankett. Vill du veta mer om vilka urvalsgrunder besluten fattats på, se under ”Fördelning av platser”

Har du frågor om beslutet mejla till skolval@borlange.se. Berätta vad du undrar, ange ditt barns namn och 6 första siffror i personnumret så återkommer vi med ett svar.

Om ni ej är nöjda med beslutet har ni rätt att överklaga skolplaceringen. Detta gäller er vars förstahandsval ej kunnat tillgodoses. Ni överklagar till Borlänge kommun som kan besluta om att ändra beslutet eller skicka er överklagan vidare till Skolväsendets överklagandenämnd för prövning.

Hur överklagar ni?

Ni skall inom tre veckor från det att ni har tagit del av beslutet skriva ned och skicka in följande till Borlänge Kommun:

  • Era namn, personnummer, adress och telefonnummer.
    Om barnet har två vårdnadshavare ska det framgå att båda vårdnadshavarna står bakom överklagandet genom att båda skriver under överklagan.
  • Barnets namn och personnummer.
  • Vilket eller vilka beslut som ni överklagar och vilken ändring ni vill ha. Det är också viktigt att ni motiverar varför ni tycker att beslutet ska ändras.
  • Om ni vill att vi tar del av intyg eller andra dokument bifogar ni dessa.
  • Skicka överklagandet till Borlänge kommun, Bildning, 781 81 Borlänge - märk ”Överklagan skolval”.

Vad händer sedan med överklagan?

Kommunen är beslutsmyndighet i ärendet och skall ta emot er överklagan med era argument för att kunna ändra sitt beslut. Om kommunen väljer att inte ändra sitt beslut kommer vi att skicka in er överklagan till Skolväsendets överklagandenämnd för prövning. De har en handläggningstid på cirka tre månader innan beslutet kommer åter till dig. Kommunen följer alltid beslut från Skolväsendets överklagandenämnd gällande skolplaceringar.

Skolskjuts för dig som väljer ny skola

Rätten till skolskjuts prövas i första hand till den skola vars upptagningsområde eleven tillhör. Väljer eleven en annan skola ses det som ett skolval och en särskild prövning göras efter att en ansökan lämnats in. Respektive upptagningsområde och anvisade skolor hittar du i en PDF-fil under Dokument, längst ned på sidan.

Läs mer om skolskjuts och vilka regler som gäller >

Mer information om och inför skolval

Mer om skolval på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Använd Skolverkets tjänst för att hitta och jämföra skolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolplacering från annan kommun

Om ditt barn är folkbokfört i annan kommun men ni ändå önskar plats på någon av Borlänge kommuns skolor, kan ni ansöka om detta. Observera att hemkommunens yttrande behöver finnas med i ansökan, liksom båda vårdnadshavarnas underskrift om ni har gemensam vårdnad.

Ansökan om skolplacering i Borlänge för elev som är nyinflyttad eller bor i annan kommunWord

Skolvalsinfo inför läsåret 2020-2021 (PDF)PDF

Upptagningsområden läsåret 2020-2021 (PDF)PDF

Uträkning och urval enligt relativa närhetsprincipen (PDF)PDF