Borlänge kommuns logotyp

Val av skola

Enligt skollagen har vårdnadshavare rätt att önska skola. Skolornas kapacitet, den kommunala ekonomin och skolorganisationen begränsar dock möjligheterna till ett helt fritt val.

Skolvalet gäller för både kommunala och fristående skolor. Kommunen kommer att se till att alla barn, även de som inte gjort detta val, får plats på en kommunal skola nära hemmet enligt de regler som finns. Om vi inte kan tillgodose ert önskemål kommer ert barn att placeras på skolan i ert upptagningsområde.

Ansökan om plats inför läsåret 2024/2025

Samtliga beslut är nu meddelade via e-post och SMS.
För att se ditt beslut loggar du in på Mina Skolval Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut om skolplacering

Beslut om vilken skola elever fått efter skolval till förskoleklass och årskurs 7 kommer via mejl/sms om ansökan gjorts digitalt och via brev om du ansökt på blankett. Vill du veta mer om vilka urvalsgrunder besluten fattats på, se under ”Fördelning av platser”

Har du frågor om beslutet kan du kontakta Servicecenter. Berätta vad du undrar, ange ditt barns namn och personnummer samt din e-postadress så återkommer vi med ett svar.

Om du inte har fått plats på den skola du ansökt till har du möjlighet att ansöka om skolbyte under kommande skolbytesperiod.

Anser ni att beslutet är felaktigt, att kommunen inte följt urvalskriterierna eller skollagen, har ni rätt att överklaga skolplaceringen. Detta gäller er vars förstahandsval ej kunnat tillgodoses. Ni överklagar till Borlänge kommun som kan besluta om att ändra beslutet eller skicka er överklagan vidare till Skolväsendets överklagandenämnd eller Förvaltningsrätten för prövning.

Hur överklagar ni?

Ni ska inom tre veckor från det att ni har tagit del av beslutet använda nedanstående e-tjänst för att skicka in en överklagan. Länken är endast tillgänglig under de aktuella tre veckorna.

Tjänsten öppnar under samma dag som beslutet skickas ut.

Vad händer sedan med överklagan?

Kommunen är beslutsmyndighet i ärendet och ska ta emot er överklagan med era argument för att kunna ändra sitt beslut. Om kommunen väljer att inte ändra sitt beslut kommer vi att skicka in er överklagan till Skolväsendets överklagandenämnd eller Förvaltningsrätten för prövning. De har en handläggningstid på cirka tre månader innan beslutet kommer åter till dig. Kommunen följer alltid beslut från Skolväsendets överklagandenämnd eller Förvaltningsrätten gällande skolplaceringar.

Skolskjuts för dig som väljer ny skola

Rätten till skolskjuts prövas i första hand till den skola vars upptagningsområde eleven tillhör. Väljer eleven en annan skola ses det som ett skolval och en särskild prövning görs efter att en ansökan lämnats in. Respektive upptagningsområde och anvisade skolor hittar du i en PDF-fil under Dokument, längst ned på sidan.

Läs mer om skolskjuts och vilka regler som gäller >

Mer information om och inför skolval

Mer om skolval på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Skolplacering från annan kommun

Om ditt barn är folkbokfört i annan kommun men ni ändå önskar plats på någon av Borlänge kommuns skolor, kan ni ansöka om detta. Observera att hemkommunens yttrande behöver finnas med i ansökan, liksom båda vårdnadshavarnas underskrift om ni har gemensam vårdnad.

Ansökan om skolplacering i Borlänge för elev som är nyinflyttad eller bor i annan kommun Pdf, 374.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Upptagningsområden (PDF) Pdf, 511.7 kB, öppnas i nytt fönster.