Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Val av skola

Skolval, en möjlighet för vårdnadshavare och elever att välja skola.

Enligt skollagen har vårdnadshavare/elever rätt att välja skola. Skolornas kapacitet, den kommunala ekonomin och skolorganisationen begränsar dock möjligheterna till ett absolut fritt val.

Skolvalet ska ske skriftligt och gäller för både kommunala och fristående skolor. Valet är obligatoriskt för elever som ska börja i årskurs 7. Utöver detta kan skolbyte ske om eleven byter folkbokföringsadress, eller efter beslut vid elevkonferens för elever som av olika skäl bedöms ha särskilda behov. Varje familj har dessutom möjlighet att, i mån av plats, göra ett nytt skolval inför en ny termin eller nytt läsår.

Är du nyinflyttad och vill veta vilken skola som ligger närmast? Se dokumentet Upptagningsområden längst ned på sidan. 

Klicka på dokumentet nedan för att läsa mer om varje skola. I dokumentet hittar du också valblanketten samt blankett för ansökan om skolbyte.

Läs mer om varje skola och fyll i valblanketten

Skolskjuts för dig som väljer ny skola

Elever som sedan tidigare inte har skolskjuts har inte rätt att få skolskjuts till elevens nya skola. Det gäller oavsett hur långt från hemmet skolan ligger.

Elever som redan har skolskjuts kan få skolskjuts även till den nya skolan. Det gäller under förutsättning att eleven fortfarande har rätt till skolskjuts enligt skolskjutsreglementet som du kan läsa mer om nedan.

Läs mer om skolskjuts och vilka regler som gäller >

Sidan senast uppdaterad