Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Val av skola

Just nu pågår arbetet med skolplaceringar efter att ansökningstiden inför läsåret 2020-2021 gick ut den 8 mars. Erbjudande om skolplacering kommer till dig som vårdnadshavare i början av april.

Enligt skollagen har vårdnadshavare rätt att önska skola. Skolornas kapacitet, den kommunala ekonomin och skolorganisationen begränsar dock möjligheterna till ett helt fritt val.

Skolvalet gäller för både kommunala och fristående skolor. Kommunen kommer att se till att alla barn, även de som inte gjort detta val, får plats på en kommunal skola nära hemmet enligt de regler som finns. Om vi inte kan tillgodose ert önskemål kommer ert barn att placeras på skolan i ert upptagningsområde.

Du får besked om vilken skola ditt barn har fått plats på via e-tjänsten eller via brev för den som gjort ansökan via Servicecenter och på blankett. Efter att platsbeskedet har publicerats via e-tjänsten kommer det finnas information på webben om hur du som vårdnadshavare ska gå till väga om du eventuellt vill byta skola inför höstterminen. Tänk på att du bara kan byta skola för ditt barn om det finns plats.

Skolskjuts för dig som väljer ny skola

Rätten till skolskjuts prövas i första hand till den skola vars upptagningsområde eleven tillhör. Väljer eleven en annan skola ses det som ett skolval och en särskild prövning göras efter att en ansökan lämnats in. Respektive upptagningsområde och anvisade skolor hittar du i en PDF-fil under Dokument, längst ned på sidan.

Läs mer om skolskjuts och vilka regler som gäller >

Att söka plats i förskoleklass

Förskoleklass för sexåringar finns på alla grundskolor. Skolformen är obligatorisk från och med höstterminen 2018 och bedrivs i kommunal eller privat regi.

Att söka plats till årskurs 7

Årskurs 7 finns på fem kommunala skolor och två fristående skolor. Mer information om varje skola finns under grundskolor på hemsidan.

Sidan senast uppdaterad