Borlänge kommuns logotyp

Att söka plats i förskoleklass

Förskoleklass för sexåringar finns på alla grundskolor. Skolformen är obligatorisk från och med höstterminen 2018 och bedrivs i kommunal eller privat regi.

Som vårdnadshavare har du rätt att önska skola för ditt barn. Bildningskontoret hanterar bara skolplacering till den kommunala grundskolan i Borlänge kommun. Om du vill att ditt barn ska gå i en friskola eller en kommunal skola i en annan kommun, söker du direkt till dem och  via kommunens e-tjänst.

I Borlänge kommun tillhör alla elever en skola, vilken styrs av våra upptagningsområden. Om du som vårdnadshavare inte lämnar in en ansökan eller om ansökan inte är giltig, till exempel om inte båda vårdnadshavarna godkänt ansökan, eller om önskemålen inte kan tillgodoses, placeras barnet på skolan i ert upptagningsområde. Därför rekommenderar vi att du rangordnar flera skolor i din ansökan, som mest kan fem alternativ väljas. Mer information om varje skola finns under grundskolor här på borlange.se.

Digital ansökan 

Ansökan sker digitalt och du behöver bank-ID. Saknar du bank-ID kan ansökan göras på en särskild blankett som du kan hämta på Servicecenter. Alla ansökningar registreras digitalt för att kunna hanteras likvärdigt och rättssäkert.

Ansökan inför läsåret 2024/2025

Ansökan om skolval är nu stängt. Samtliga beslut är nu meddelade via e-post och SMS. För att se ditt beslut loggar du in på Mina Skolval Länk till annan webbplats.

Ansökan om skolbyte inför höstterminen 2024 kommer att kunna göras 15-28 april 2024.

Vid frågor om skolvalet kan du kontakta Servicecenter. Berätta vad du undrar, ange ditt barns namn och personnummer samt din e-postadress så återkommer vi med ett svar.