Borlänge kommuns logotyp

Att söka plats till årskurs 7

Årskurs 7 finns på fem kommunala skolor och två fristående skolor. Mer information om varje skola finns under grundskolor här på borlange.se.

Som vårdnadshavare har du rätt att önska skola för ditt barn. Bildningskontoret hanterar bara skolplacering till den kommunala grundskolan i Borlänge kommun. Om du vill att ditt barn ska gå i en friskola eller en kommunal skola i en annan kommun, söker du direkt till dem och via kommunens e-tjänst.

I Borlänge kommun tillhör alla elever en skola, vilken styrs av våra upptagningsområden. Om du som vårdnadshavare inte lämnar in en ansökan eller om ansökan inte är giltig, till exempel om inte båda vårdnadshavarna godkänt ansökan, eller om önskemålen inte kan tillgodoses, placeras barnet på skolan i ert upptagningsområde. Därför rekommenderar vi att du rangordnar flera skolor i din ansökan, som mest kan fem alternativ väljas.

Digital ansökan

Ansökan sker digitalt och du behöver bank-ID. Saknar du bank-ID kan ansökan göras på en särskild blankett, denna blankett hämtas på Servicecenter. Alla ansökningar registreras digitalt för att kunna hanteras likvärdigt och rättssäkert.