Borlänge kommuns logotyp

Fördelning av platser efter skolval

Huvudregeln är att ett barn ska placeras i den skola där vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. Placering sker enligt önskemålen så långt det är möjligt, men det finns flera faktorer att ta hänsyn till.

Rektor på respektive skola beslutar hur många elever som kan erbjudas plats utifrån skolans kapacitet. De elever som bor i upptagningsområdet till skolan får förtur till platserna. Om skolan sedan har plats för fler elever, utifrån rektors bedömning, görs urval för att fylla de platserna.

  • Särskilda skäl - elev med dokumenterade särskilda behov, vilka bedöms utgöra synnerliga skäl för att bli placerad vid vald skolenhet. Kommunen gör bedömningen och beslut fattas av skolchef.
  • Garanti skola – eleven har en garanterad plats på skolan i upptagningsområdet
  • Relativ närhet - Om två elever har valt samma skola och bara en av dem kan få plats, så är det eleven som har längst väg till den alternativa skolan som har rätt till platsen.
  • Syskonförtur - gäller vid val av skola till förskoleklass då syskon finns i årskurs 1-6 kommande läsår och enbart barn folkbokförda på samma adress
  • Absolut avstånd -  det avstånd eleven har till skolan i meter
  • Lottning - Om inget av ovanstående kriterier går att tillämpa så avgör lottning.

Inför skolvalet till år 7 gäller även dessa regler:

  • Elever med placering på Domnarvets skola i år 6, har förtur till årskurs 7 på Domnarvets skola. Detta förutsatt att det organisatoriskt går att ge alla elever boende i området en skola nära hemmet, annars har de förtur till platserna. Bakgrund till regeln är att Domnarvets skola är en F-9 skola och är organiserade som en enhet.

  • Elever med placering på Ornäs skola i år 6, har förtur till årskurs 7 på Ornäs skola. Detta förutsatt att det organisatoriskt går att ge alla elever boende i området en skola nära hemmet, annars har de förtur till platserna. Bakgrund till regeln är att Ornäs skola är uppdelad i en F-3 och 4-9 skola organisatoriskt.

Relativ närhet

Relativ närhet använder vi för att det ska vara möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet. Det som räknas är skillnaden i gångväg till den önskade skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. Så här räknar vi ut relativ närhet:

  • Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade skolan.
  • Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den närmaste eller näst närmaste skolan. Skillnaden i avstånd = den relativa närheten.

När uträkning är gjord enligt ovan, jämför vi den relativa närheten för samtliga elever som har sökt till samma skola och därmed konkurrerar om platserna. Om två elever önskat samma skola men bara en av dem kan få en plats, är det eleven med längt relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.


I nedanstående PDF finns räkneexempel och bilder som illustrerar hur uträkningen av relativ närhet går till.

Uträkning och urval enligt relativa närhetsprincipen Pdf, 429.5 kB, öppnas i nytt fönster.