Borlänge kommun

Fördelning av platser efter skolval

Huvudregeln är att ett barn ska placeras i den skola där vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. Placering sker enligt önskemålen så långt det är möjligt, men det finns flera faktorer att ta hänsyn till.

Rektor på respektive skola beslutar hur många elever som kan erbjudas plats utifrån skolans kapacitet. De elever som bor i upptagningsområdet till skolan får förtur till platserna. Om skolan sedan har plats för fler elever, utifrån rektors bedömning, görs urval för att fylla de platserna.

  • Garantiskola – eleven har en garanterad plats på skolan i upptagningsområdet
  • Relativ närhet - Om två elever har valt samma skola och bara en av dem kan få plats, så är det eleven som har längst väg till den alternativa skolan som har rätt till platsen.
  • Särskilda skäl - exempel på särskilda skäl kan vara fysiska och/eller psykosociala funktionsnedsättningar. Skälen till undantag ska intygas av avlämnande rektor och alltid styrkas med läkarintyg eller psykologutlåtande. Kommunen gör en individuell bedömning och beslut fattas av skolchef.
  • Syskonförtur - gäller vid val av skola till förskoleklass då syskon finns i årskurs 1-6 kommande läsår och enbart barn folkbokförda på samma adress.
  • Absolut avstånd -  det avstånd eleven har till skolan i meter.
  • Lottning - Om inget av ovanstående kriterier går att tillämpa så avgör lottning.

Relativ närhet

Relativ närhet använder vi för att det ska vara möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet. Det som räknas är skillnaden i gångväg till den önskade skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. Så här räknar vi ut relativ närhet:

  • Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade skolan.
  • Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den närmaste eller näst närmaste skolan. Skillnaden i avstånd = den relativa närheten.

När uträkning är gjord enligt ovan, jämför vi den relativa närheten för samtliga elever som har sökt till samma skola och därmed konkurrerar om platserna. Om två elever önskat samma skola men bara en av dem kan få en plats, är det eleven med längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

I nedanstående PDF finns räkneexempel och bilder som illustrerar hur uträkningen av relativ närhet går till.

Uträkning och urval enligt relativa närhetsprincipen Pdf, 429.5 kB, öppnas i nytt fönster.